Plutarch, De sera numinis vindicta, section 21

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 21)

"ἡμεῖσ δ’ ἀρτίωσ μὲν ἠγανακτοῦμεν ὡσ ὀψὲ καὶ βραδέωσ τῶν πονηρῶν δίκην διδόντων· "νῦν δ’ ὅτι καὶ πρὶν ἀδικεῖν ἐνίουσ τὴν ἕξιν αὐτῶν κολούει καὶ τὴν διάθεσιν, ἐγκαλοῦμεν, ἀγνοοῦντεσ ὅτι τοῦ γενομένου πολλάκισ τὸ μέλλον καὶ τὸ λανθάνον τοῦ προδήλου χεῖρόν ἐστι καὶ φοβερώτερον, οὐ δυνάμενοι δὲ συλλογίζεσθαι τὰσ αἰτίασ, δι’ ἃσ ἐνίουσ μὲν καὶ ἀδικήσαντασ ἐᾶν βέλτιόν ἐστιν ἐνίουσ δὲ καὶ· "διανοουμένουσ προκαταλαμβάνειν· "ὥσπερ ἀμέλει καὶ φάρμακα ἐνίοισ μὲν οὐχ ἁρμόζει νοσοῦσιν, ἐνίοισ δὲ λυσιτελεῖ καὶ μὴ νοσοῦσιν ἐπισφαλέστερον ἐκείνων ἔχουσιν. "ὅθεν οὐδὲ πάντα τὰ τῶν τεκόντων σφάλματ’ εἰσ τοὺσ ἐκγόνουσ οἱ θεοὶ τρέπουσιν ἀλλ’ ἐὰν μὲν ἐκ φαύλου γένηται χρηστόσ, ὥσπερ εὐεκτικὸσ ἐκ νοσώδουσ, ἀφεῖται τῆσ τοῦ γένουσ ποινῆσ, οἱο͂ν ἐκποίητοσ τῆσ κακίασ γενόμενοσ. "νέῳ δ’ εἰσ ὁμοιότητα μοχθηροῦ γένουσ ἀναφερομένῳ προσήκει δήπουθεν ὡσ χρέα κληρονομίασ διαδέχεσθαι τῆσ πονηρίασ τὴν κόλασιν. "οὐ γὰρ Ἀντίγονόσ γε διὰ Δημήτριον οὐδὲ τῶν ποθ’ ἡρώων Φυλεὺσ δι’ Αὐγέαν οὐδὲ Νέστωρ διὰ Νηλέα δίκασ ἔδωκεν· "ἐκ κακῶν μὲν γὰρ ἀγαθοὶ δ’ ἦσαν· "ἀλλ’ ὅσων ἡ φύσισ ἔστερξε καὶ προσήκατο τὸ συγγενέσ, τούτων ἡ δίκη διώκουσα τὴν ὁμοιότητα τῆσ κακίασ ἐπεξῆλθεν. "ὡσ γὰρ ἀκροχορδόνεσ καὶ μελάσματα καὶ φακοὶ πατέρων ἐν παισὶν ἀφανισθέντεσ ἀνέκυψαν ὕστερον ἐν υἱωνοῖσ καὶ θυγατριδοῖσ· "καὶ γυνή τισ Ἑλληνὶσ τεκοῦσα βρέφοσ μέλαν, εἶτα κρινομένη μοιχείασ ἐξανεῦρεν αὑτὴν Αἰθίοποσ οὖσαν γενεὰν τετάρτην· "τῶν δὲ Πύθωνοσ τοῦ Νισίβεωσ; "παίδων, ὃσ ἔναγχοσ τέθνηκε, λεγομένου τοῖσ Σπαρτοῖσ προσήκειν, εἷσ ἐξανήνεγκε λόγχησ τύπον ἐν τῷ σώματι, διὰ χρόνων τοσούτων ἀνασχούσησ καὶ ἀναδύσησ ὥσπερ ἐκ βυθοῦ τῆσ πρὸσ τὸ γένοσ ὁμοιότητοσ· "οὕτω πολλάκισ ἤθη καὶ πάθη ψυχῆσ αἱ πρῶται κρύπτουσι γενέσεισ καὶ καταδύουσιν ὕστερον δέ ποτε καὶ δι’ ἑτέρων ἐξήνθησε καὶ ἀπέδωκε τὸ οἰκεῖον εἰσ κακίαν καὶ ἀρετὴν ἡ φύσισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION