Plutarch, De primo frigido, chapter, section 22

(플루타르코스, De primo frigido, chapter, section 22)

τοὺσ οὖν πάλαι σοφοὺσ καὶ λογίουσ ἄμικτα θέσθαι τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια χρὴ νομίζειν, οὐ τοῖσ τόποισ ὥσπερ ἐπὶ ζυγοῦ πρὸσ τὰ κάτω καὶ ἄνω βλέποντασ, ἀλλὰ τῇ διαφορᾷ τῶν δυνάμεων τὰ μὲν θερμὰ καὶ λαμπρὰ καὶ ταχέα καὶ κοῦφα τῇ θείᾳ καὶ ἀιδίῳ φύσει προσνέμοντασ, τὰ δὲ σκοτεινὰ καὶ ψυχρὰ καὶ βραδέα φθιτῶν καὶ ἐνέρων οὐκ εὐδαίμονα κλῆρον ἀποφαίνοντασ. ἐπεὶ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ζῴου, μέχρι μὲν ἔμπνουν ἐστὶ καὶ θαλερόν, ὡσ οἱ ποιηταὶ λέγουσι, θερμότητι χρῆται καὶ ζωῇ·

ἐνυπαρχούσησ ταῦτ’, ὦ Φαβωρῖνε, τοῖσ εἰρημένοισ ὑφ’ ἑτέρων παράβαλλε·

SEARCH

MENU NAVIGATION