Plutarch, De primo frigido, chapter, section 21

(플루타르코스, De primo frigido, chapter, section 21)

ἔτι γε μὴν τῶν ἰατρῶν ἀκούομεν, ὡσ πᾶσα γῆ τῷ γένει στύφειν καὶ ψύχειν πέφυκε καὶ πολλὰ τῶν μεταλλευομένων καταριθμοῦσι στυπτικὴν αὐτοῖσ παρέχοντα καὶ σχετικὴν εἰσ τὰσ φαρμακείασ δύναμιν· καὶ γὰρ τὸ στοιχεῖον αὐτῆσ; οὐ τμητικὸν οὐδὲ κινητικὸν οὐδὲ λεῖπον οὐδ’ ἔχον ὀξύτητασ οὐδὲ μαλθακὸν οὐδ’ εὐπερίχυτον γέγονεν, ἀλλ’ ἑδραῖον ὡσ ὁ κύβοσ καὶ συνερειστικόν, ὅθεν αὐτή τε βρῖθοσ ἔσχε,· καὶ τὸ ψυχρόν, ὅπερ ἦν δύναμισ αὐτῆσ, τῷ πυκνοῦν καὶ συνωθεῖν καὶ ἀποθλίβειν τὰ ὑγρὰ φρίκασ καὶ τρόμουσ διὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἐνεργάζεται τοῖσ σώμασιν·

ἂν δ’ ἐπικρατήσῃ παντάπασι, τοῦ θερμοῦ φυγόντοσ ἢ σβεσθέντοσ, ἔστησε τὴν ἕξιν ἐκπαγεῖσαν καὶ νεκρωθεῖσαν. ὅθεν οὐδὲ κάεται γῆ τὸ παράπαν ἢ κάεται γλίσχρωσ καὶ μόγισ.

ἀὴρ μὲν γὰρ ἐξ ἑαυτοῦ πολλάκισ φλόγασ ἀναδίδωσι καὶ ῥεῖ καὶ διαστράπτει πυρούμενοσ· τῷ δ’ ὑγρῷ τροφῇ χρῆται τὸ θερμόν· οὐ γὰρ τὸ στερεὸν ἀλλὰ τὸ νοτερὸν τοῦ ξύλου καυστόν ἐστιν·

ἐξικμασθέντοσ δὲ τούτου, τὸ στερεὸν καὶ ξηρὸν ἀπολείπεται τέφρα γενόμενον. οἱ δὲ καὶ τοῦτο φιλοτιμούμενοι μεταβάλλον ἀποδεῖξαι καὶ καταναλισκόμενον ἀναδεύοντεσ πολλάκισ ἐλαίῳ καὶ στέατι φύροντεσ οὐδὲν περαίνουσιν, ἀλλ’ ὅταν ἐκκαῇ τὸ λιπαρόν, περίεστι πάντωσ καὶ διαμένει τὸ γεῶδεσ·

"μένουσαν ἐν θεῶν οἴκῳ ," κλίτα προσηγόρευσαν οἱ παλαιοί, διὰ τὴν στάσιν καὶ πῆξιν·

ἧσ ἡ ψυχρότησ δεσμόσ ἐστιν, ὡσ Ἀρχέλαοσ ὁ φυσικὸσ εἶπεν, οὐδενὸσ χαλῶντοσ αὐτὴν οὐδὲ μαλάττοντοσ, ἅτε θερομένην καὶ ἀλεαινομένην οὖσαν.

οἱ δὲ πνεύματοσ μὲν αἰσθάνεσθαι ψυχροῦ καὶ ὕδατοσ, γῆσ δ’ ἧττον οἰόμενοι, τὴν ἔγγιστα γῆν ὁρῶσιν ἀέρων καὶ ὑδάτων καὶ ἡλίου καὶ θερμότητοσ ἀνάπλεων σύμμιγμα καὶ συμφόρημα γεγενημένην·

τὸν διάπυρον σίδηρον ἀποφαινομένων, ὅτι τούτων μὲν ἅπτονται καὶ προσθιγγάνουσι, τοῦ δὲ πρώτου καθαροῦ καὶ οὐρανίου πυρὸσ αἴσθησιν δι’ ἁφῆσ οὐ λαμβάνουσιν, ὥσπερ οὐδ’ οὗτοι τῆσ ἐν βάθει γῆσ, ἣν μάλιστα γῆν ἄν τισ νοήσειεν αὐτὴν καθ’ αὑτὴν ἀποκεκριμένην τῶν ἄλλων.

δεῖγμα δ’ αὐτῆσ ἐστι κἀνταῦθα περὶ τὰσ πέτρασ·

πολὺ γὰρ ἐκ βάθουσ καὶ οὐ ῥᾴδιον ἀνασχέσθαι προσβάλλουσι κρύοσ;

. οἱ δὲ ψυχροτέρου ποτοῦ δεόμενοι χάλικασ ἐμβάλλουσιν εἰσ τὸ ὕδωρ · παρὰ τὴν ἀπὸ τῶν λίθων ψυχρότητα, πρόσφατον καὶ ἄκρατον ἀναφερομένην.

SEARCH

MENU NAVIGATION