Plutarch, De primo frigido, chapter, section 16

(플루타르코스, De primo frigido, chapter, section 16)

ἔπειτα πανταχοῦ μέν ἐστιν ἀὴρ ἴσοσ, οὐ πανταχοῦ δὲ χειμὼν ὅμοιοσ οὐδὲ ψῦχοσ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ μέρη ψυχρὰ καὶ κάθυγρα, ταῦτα δὲ ξηρὰ καὶ θερμὰ τῆσ οἰκουμένησ οὐ κατὰ τύχην, ἀλλὰ τῷ μίαν οὐσίαν ψυχρότητοσ καὶ ὑγρότητοσ εἶναι. Λιβύησ μὲν γὰρ ἔνθερμοσ πολλὴ καὶ ἄνυδροσ, Σκυθίαν δὲ καὶ Θρᾴκην καὶ Πόντον οἱ πεπλανημένοι λίμνασ τε μεγάλασ ἔχειν καὶ ποταμοῖσ διαρρεῖσθαι βαθέσι καὶ πολλοῖσ ἱστοροῦσιν αὐτῶν τε τῶν ἐν μέσῳ τόπων τὰ παράλιμνα καὶ ἑλώδη ψῦχοσ ἔχει μάλιστα διὰ τὰσ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναθυμιάσεισ Ποσειδώνιοσ δὲ τῆσ ψυχρότητοσ αἰτίαν εἰπὼν τὸ πρόσφατον εἶναι τὸν ἕλειον ἀέρα καὶ νοτερὸν οὐκ ἔλυσε τὸ πιθανόν, ἀλλὰ πιθανώτερον ἐποίησεν οὐ γὰρ ἂν ἐφαίνετο τοῦ ἀέροσ ὁ πρόσφατοσ ἀεὶ ψυχρότεροσ, εἰ μὴ τὸ ψυχρὸν ἐν τοῖσ.

ὑγροῖσ τὴν γένεσιν εἶχε. βέλτιον οὖν Ὅμηροσ εἰπὼν αὔρη δ’ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό, τὴν πηγὴν τῆσ ψυχρότητοσ ἔδειξεν.

ἔτι τοίνυν ἡ μὲν αἴσθησισ πολλάκισ ἡμᾶσ ἐξαπατᾷ, ὅταν ἱματίων ἢ ἐρίων ψυχρῶν θιγγάνωμεν, οἰομένουσ ὑγρῶν θιγγάνειν διὰ τὸ κοινὴν ἀμφοτέροισ οὐσίαν ὑπάρχειν καὶ τὰσ φύσεισ σύνεγγυσ εἶναι καὶ οἰκείασ.

ἐν δὲ τοῖσ δυσχειμέροισ κλίμασι πολλὰ ῥηγνύει τὸ ψῦχοσ ἀγγεῖα καὶ χαλκᾶ καὶ κεραμεᾶ·

κενὸν δ’ οὐδὲν ἀλλὰ πάντα πλήρη, βιαζομένου τῇ ψυχρότητι τοῦ ὕδατοσ. καίτοι φησὶ Θεόφραστοσ τὸν ἀέρα ῥηγνύειν τὰ ἀγγεῖα τῷ ὑγρῷ καθάπερ ἥλῳ χρώμενον· ὁρ́α δὲ μὴ τοῦτο κομψῶσ μᾶλλον ἢ ἀληθῶσ εἰρημένον ἐστίν·

ἔδει γὰρ τὰ πίττησ γέμοντα μᾶλλον ῥήγνυσθαι ὑπὸ τοῦ ἀέροσ καὶ τὰ γάλακτοσ.

. ἀλλ’ ἐοίκε τὸ ὕδωρ ἐξ ἑαυτοῦ ψυχρὸν εἶναι καὶ πρώτωσ· ἀντίκειται γὰρ τῇ ψυχρότητι πρὸσ τὴν θερμότητα τοῦ πυρόσ, ὥσπερ τῇ ὑγρότητι πρὸσ τὴν ξηρότητα καὶ τῇ βαρύτητι πρὸσ τὴν κουφότητα. καὶ ὅλωσ τὸ μὲν πῦρ διαστατικόν ἐστι ·

καὶ διαιρετικόν, τὸ δ’ ὕδωρ κολλητικὸν καὶ σχετικόν, τῇ ὑγρότητι συνέχον καὶ πῆττον· τὸ ὑγρὸν ἑκάστοτε προσαγορεύων ἐπεὶ, τροφὴ μὲν·

πυρὸσ τὸ μεταβάλλον εἰσ πῦρ, μεταβάλλει δὲ τὸ συγγενὲσ;

καὶ αὐτὸ μὲν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἄκαυστόν ἐστιν, ὕλην δὲ καὶ πόαν νοτερὰν καὶ ξύλα βεβρεγμένα δυσκαῆ παρέχει, καὶ φλόγα ζοφερὰν καὶ ἀμβλεῖαν ὑπὸ χλωρότητοσ ἀναδίδωσι τῷ ψυχρῷ μαχόμενον πρὸσ τὸ θερμὸν ὡσ φύσει πολέμιον.

SEARCH

MENU NAVIGATION