Plutarch, De primo frigido, chapter, section 4

(플루타르코스, De primo frigido, chapter, section 4)

καὶ μὴν ψυχροῦ μὲν αἴσθησισ ἔστιν, ὥσπερ καὶ θερμοῦ· στέρησισ δ’ οὔθ’ ὁρατὸν οὔτ’ ἀκουστὸν οὔθ’ ἁπτὸν οὔτε ταῖσ ἄλλαισ αἰσθήσεσι γνωστόν. φαίνεται, νοεῖται στέρησισ, οὐσίασ ἀπόφασισ οὖσα, καθάπερ ὄψεωσ τυφλότησ καὶ φωνῆσ σιωπὴ καὶ σώματοσ ἐρημία καὶ κενόν.

οὔτε γὰρ κενοῦ δι’ ἁφῆσ αἴσθησισ ἔστιν , ἀλλ’ ὅπου μὴ γίγνεται σώματοσ ἁφή, κενοῦ γίγνεται νόησισ οὔτε σιγῆσ ἀκούομεν, ἀλλά, κἂν μηδενὸσ ἀκούωμεν, σιγὴν νοοῦμεν· ὡσ δ’ αὔτωσ καὶ τυφλῶν καὶ γυμνῶν καὶ ἀόπλων οὐκ αἴσθησισ ἔστιν ἀλλ’ αἰσθήσεωσ;

ἔδει τοίνυν μὴ γίγνεσθαι ψυχρῶν αἴσθησιν, ἀλλ’ ὅπου τὸ θερμὸν ἐπιλείπει νοεῖσθαι τὸ ψυχρόν, εἴπερ ἦν θερμοῦ στέρησισ·

εἰ δ’, ὥσπερ τὸ θερμὸν ἀλέᾳ καὶ διακρίσει τῆσ σαρκόσ, οὕτω συγκρίσει καὶ πυκνώσει τὸ ψυχρὸν αἰσθητόν ἐστι, δῆλον ὅτι καὶ ψυχρότητοσ ἰδία τισ ἔστιν ἀρχὴ καὶ πηγὴ καθάπερ θερμότητοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION