Plutarch, De primo frigido, chapter, section 3

(플루타르코스, De primo frigido, chapter, section 3)

ἔτι στέρησισ μὲν οὐδεμία δέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον, οὐδ’ ἂν εἴποι τισ ἕτερον ἑτέρου μᾶλλον πεπηρῶσθαι τῶν μὴ βλεπόντων ἢ σιωπᾶν τῶν μὴ φθεγγομένων ἢ τεθνάναι τῶν μὴ ζώντων. καὶ ψυχρότερα παρέχειν ἐξ ἑαυτῆσ.

δύναμισ οὐδεμία τὴν ἀντικειμένην αὐτῇ στέρησιν ἐπιοῦσαν οὐδὲ ποιεῖ κοινωνὸν ἀλλ’ ἀντεξανίσταται θερμὰ δ’ ἐστίν,, ἄχρι οὗ κεραννύμενα ψυχροῖσ ὑπομένει, καθάπερ μέλανα λευκοῖσ καὶ βαρέσιν ὁζέα καὶ γλυκέσιν αὐστηρά, παρέχοντα τῇ κοινωνίᾳ ταύτῃ καὶ ἁρμονίᾳ χρωμάτων τε καὶ φθόγγων καὶ φαρμάκων καὶ ὄψων προσφιλεῖσ πολλὰσ καὶ φιλανθρώπουσ γενέσεισ.

ἡ μὲν γὰρ κατὰ στέρησιν καὶ ἕξιν ἀντίθεσισ πολεμικὴ καὶ ἀσύμβατόσ ἐστιν, οὐσίαν θατέρου τὴν θατέρου φθορὰν ἔχοντοσ·

καὶ διαφορὰν , ὅπωσ συνοίσονταί τε μετρίωσ καὶ διοίσονται πάλιν, ἐπιτροπεύων καὶ τὸ ἄγαν ἑκατέρασ ἀφαιρῶν εἰσ τὸ δέον ἀμφοτέρασ καθίστησι.

SEARCH

MENU NAVIGATION