Plutarch, De genio Socratis, section 34

(플루타르코스, De genio Socratis, section 34)

τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἐγὼ καὶ τὸν Γοργίδαν ἢδη μετὰ τῶν φίλων συναθροίζεσθαι περὶ τὸ τῆσ Ἀθηνᾶσ ἱερόν, ἐπορευόμην πρὸσ αὐτούσ· ἧκον δὲ πολλοὶ κἀγαθοὶ τῶν πολιτῶν ὁμοῦ καὶ συνέρρεον ἀεὶ πλείονεσ.

ὡσ δ’ ἀπήγγειλα καθ’ ἕκαστον αὐτοῖσ τὰ πεπραγμένα καὶ παρεκάλουν βοηθεῖν ἐλθόντασ εἰσ τὴν ἀγοράν, ἅμα πάντεσ εὐθὺσ ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν ἐκήρυττον τοὺσ πολίτασ. ἐργαστήρια μαχαιροποιῶν.

ἧκε δὲ καὶ Ἱπποσθενείδασ μετὰ τῶν φίλων καὶ οἰκετῶν τοὺσ ἐπιδεδημηκότασ κατὰ τύχην πρὸσ τὰ Ἡράκλεια σαλπικτὰσ παραλαμβάνων. εὐθέωσ δ’ οἱ μὲν ἐπὶ τῆσ ἀγορᾶσ ἐσήμαινον οἱ δὲ κατ’ ἄλλουσ τόπουσ, πανταχόθεν ἐκταράττοντεσ τοὺσ ὑπεναντίουσ, ὡσ πάντων ἀφεστώτων, οἱ μὲν καὶ καπνίζοντεσ τὴν Καδμείαν ἔφευγον ἐπισπασάμενοι καὶ τοὺσ κρείττουσ λεγομένουσ, εἰωθότασ δὲ περὶ τὴν ἄκραν κάτω νυκτερεύειν·

ἐπιχεομένων, ἡμᾶσ δὲ περὶ τὴν ἀγορὰν ἀφορῶντεσ, οὐδενὸσ μέρουσ ἡσυχάζοντοσ, ἀλλὰ πανταχόθεν ψόφων καὶ θορύβων ἀναφερομένων, καταβαίνειν μὲν οὐ διενοοῦντο, καίπερ περὶ πεντακισχιλίουσ τὸ πλῆθοσ ὄντεσ·

ἐκπεπληγμένοι δὲ τὸν κίνδυνον ἄλλωσ;

προυφασίζοντο Λυσανορίδαν.

περιμένειν γὰρ ἡ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ. διὸ καὶ τοῦτον μὲν ὕστερον, ὡσ πυνθανόμεθα, χρήμασιν οὐκ ὀλίγοισ ἐζημίωσαν τῶν Λακεδαιμονίων οἱ γέροντεσ· τὴν δὲ Καδμείαν ὑπόσπονδον παραδόντεσ ἡμῖν ἀπήλλαττον μετὰ τῶν στρατιωτῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION