Plutarch, De genio Socratis, section 33

(플루타르코스, De genio Socratis, section 33)

ἐκεῖθεν δὲ πρὸσ ἡμᾶσ ἠπείγοντο καὶ συμβάλλουσιν ἡμῖν ἔξωθεν παρὰ τὴν πολύστυλον. ἀσπασάμενοι δ’ ἀλλήλουσ καὶ συλλαλήσαντεσ ἐχωροῦμεν ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον. "ὦ Φυλλίδα, τηνικαῦτα μετεπέμψαντο δεσμώτην οἱ πολέμαρχοι;

"πότε δὲ διὰ σοῦ; "τί δὲ κομίζεισ παράσημον; διῆκε τῶν πλευρῶν καὶ κατέβαλε πονηρὸν ἄνθρωπον, ᾧ καὶ μεθ’ ἡμέραν ἐπενέβησαν καὶ προσέπτυσαν οὐκ ὀλίγαι γυναῖκεσ, ἡμεῖσ δὲ τὰσ θύρασ τῆσ εἱρκτῆσ κατασχίσαντεσ ἐκαλοῦμεν ὀνομαστὶ πρῶτον μὲν τὸν Ἀμφίθεον, εἶτα τῶν ἄλλων πρὸσ ὃν ἕκαστοσ ἐπιτηδείωσ εἶχεν,.

οἱ δὲ τὴν φωνὴν γνωρίζοντεσ ἀνεπήδων ἐκ τῶν χαμευνῶν ἄσμενοι τὰσ ἁλύσεισ ἐφέλκοντεσ· οἱ δὲ τοὺσ πόδασ ἐν τῷ ξύλῳ δεδεμένοι τὰσ χεῖρασ ὀρέγοντεσ ἐβόων δεόμενοι μὴ ἀπολειφθῆναι.

λυομένων δὲ τούτων, ἢδη πολλοὶ προσεφέροντο τῶν ἐγγὺσ οἰκούντων αἰσθανόμενοι τὰ πραττόμενα καὶ χαίροντεσ. αἱ δὲ γυναῖκεσ, ὡσ ἑκάστη περὶ τοῦ προσήκοντοσ;

ἤκουσεν, οὐκ ἐμμένουσαι τοῖσ Βοιωτῶν ἔθεσιν ἐξέτρεχον πρὸσ ἀλλήλασ καὶ διεπυνθάνοντο παρὰ τῶν ἀπαντώντων αἱ δ’ ἀνευροῦσαι πατέρασ ἢ ἄνδρασ αὑτῶν ἠκολούθουν, οὐδεὶσ δ’ ἐκώλυε· ῥοπὴ γὰρ ἦν μεγάλη πρὸσ τοὺσ ἐντυγχάνοντασ ὁ παρ’ αὐτῶν ἔλεοσ καὶ δάκρυα καὶ δεήσεισ σωφρόνων γυναικῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION