Plutarch, De genio Socratis, section 27 10:

(플루타르코스, De genio Socratis, section 27 10:)

"ὦ ἄνδρεσ, ἐμοὶ μόνοσ ἐστὶ καὶ ἀγαπητόσ, ὥσπερ ἴστε· "τοῦτον ὑμῖν παραδίδωμι πρὸσ θεῶν ἅπασι πρὸσ δαιμόνων ἐπισκήπτων· "εἰ φανείην ἐγὼ πονηρὸσ περὶ ὑμᾶσ, ἀποκτείνατε, μὴ φείσησθ’ ἡμῶν· "τὸ δὲ λοιπόν, ὦ ἄνδρεσ ἀγαθοί, πρὸσ τὸ συμπεσὸν ἀντιτάξασθε, μὴ πρόησθε τὰ σώματα διαφθεῖραι τοῖσ αἰσχίστοισ ἀνάνδρωσ καὶ ἀκλεῶσ, ἀλλ’ ἀμύνασθε τὰσ ψυχὰσ ἀηττήτουσ τῇ πατρίδι φυλάττοντεσ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION