Plutarch, De genio Socratis, section 9

(플루타르코스, De genio Socratis, section 9)

"ὡσἔργον ἐστὶν εὑρεῖν ἄνδρα καθαρεύοντα τύφου καὶ δεισιδαιμονίασ. "οἱ μὲν γὰρ ἄκοντεσ ὑπὸ τῶν παθῶν τούτων ἁλίσκονται δι’ ἀπειρίαν ἢ δι’ ἀσθένειαν· "οἱ δέ, ὡσ θεοφιλεῖσ καὶ περιττοί τινεσ εἶναι δοκοῖεν, ἐπιθειάζουσι τὰσ πράξεισ, ὀνείρατα καὶ φάσματα καὶ τοιοῦτον ἄλλον ὄγκον προϊστάμενοι τῶν ἐπὶ νοῦν ἰόντων. "ὃ πολιτικοῖσ μὲν ἀνδράσι καὶ πρὸσ αὐθάδη καὶ ἀκόλαστον ὄχλον ἠναγκασμένοισ ζῆν οὐκ ἄχρηστον ἴσωσ ἐστὶν ὥσπερ ἐκ χαλινοῦ τῆσ δεισιδαιμονίασ πρὸσ τὸ συμφέρον ἀντισπάσαι καὶ μεταστῆσαι τοὺσ πολλούσ· "φιλοσοφίᾳ δ’ οὐ μόνον ἐοίκεν ἀσχήμων ὁ τοιοῦτοσ εἶναι σχηματισμόσ, ἀλλὰ καὶ πρὸσ τὴν ἐπαγγελίαν ἐναντίοσ, εἰ πᾶν ἐπαγγειλαμένη λόγῳ τἀγαθὸν καὶ τὸ συμφέρον διδάσκειν, εἰσ θεοὺσ ἐπαναχωρεῖ τῆσ τῶν πράξεων ἀρχῆσ ὡσ τοῦ λόγου καταφρονοῦσα, καὶ τὴν ἀπόδειξιν δοκεῖ διαφέρειν ἀτιμάσασα πρὸσ μαντεύματα τρέπεται καὶ ὀνειράτων ὄψεισ, ἐν οἷσ ὁ φαυλότατοσ οὐχ ἧττον τῷ κατατυγχάνειν πολλάκισ φέρεται τοῦ κρατίστου. "διὸ καὶ Σωκράτησ ὁ ὑμέτεροσ, ὦ Σιμμία, δοκεῖ μοι φιλοσοφώτερον χαρακτῆρα παιδείασ καὶ λόγου περιβάλλεσθαι, τὸ ἀφελὲσ τοῦτο καὶ ἄπλαστον ὡσ ἐλευθέριον καὶ μάλιστα φίλον ἀληθείασ ἑλόμενοσ τὸν δὲ τῦφον ὥσπερ τινὰ καπνὸν φιλοσοφίασ εἰσ τοὺσ σοφιστὰσ ἀποσκεδάσασ. "Γαλαξίδωρε;

"καὶ σὲ Μέλητοσ πέπεικεν, ὅτι Σωκράτησ· "ὑπερεώρα τὰ θεῖα; "τὰ γε θεῖα·

"φασμάτων δὲ καὶ μύθων καὶ δεισιδαιμο νίασ ἀνάπλεων φιλοσοφίαν ἀπὸ Πυθαγόρου Ἐμπεδοκλέουσ δεξάμενοσ εὖ μάλα βεβακχευμένην εἴθισεν ὥσπερ πρὸσ τὰ πράγματα πεπνῦσθαι καὶ λόγῳ νήφοντι μετιέναι τὴν ἀλήθειαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION