Plutarch, De genio Socratis, section 5

(플루타르코스, De genio Socratis, section 5)

"καὶ· "ὥσπερ ἐπίτηδεσ· "καὶ γὰρ ἐβουλόμην πυθέσθαι, τίν’ ἦν τὰ εὑρεθέντα καὶ τίσ ὅλωσ ἡ ὄψισ τοῦ Ἀλκμήνησ τάφου παρ’ ὑμῖν ἀνοιχθέντοσ· "εἰ δὴ παρεγένου καὶ αὐτόσ, ὅτε πέμψασ Ἀγησίλαοσ· "παρέτυχον, καὶ πολλὰ δυσανασχετῶν καὶ ἀγανακτῶν πρὸσ τοὺσ πολίτασ ἐγκατελείφθην ὑπ’ αὐτῶν.

εὑρέθη δ’ οὖν σώματοσ, ψέλλιον δὲ χαλκοῦν οὐ μέγα καὶ δύ’ ἀμφορεῖσ κεραμεοῖ γῆν ἔχοντεσ ἐντὸσ ὑπὸ χρόνου λελιθωμένην ἤδη καὶ συμπεπηγυῖαν τοῦ μνήματοσ πίναξ χαλκοῦσ ἔχων γράμματα πολλὰ θαυμαστὰ ὡσ παμπάλαια γνῶναι γὰρ ἐξ αὑτῶν οὐδὲν παρεῖχε καίπερ ἐκφανέντα τοῦ χαλκοῦ καταπλυθέντοσ τοσ, ἀλλ’ ἴδιόσ τισ ὁ τύποσ καὶ βαρβαρικὸσ τῶν χαρακτήρων ἐμφερέστατοσ Αἰγυπτίοισ διὸ καὶ Ἀγησίλαοσ, ὡσ ἔφασαν, ἐξέπεμψεν ἀντίγραφα τῷ βασιλεῖ δεόμενοσ δεῖξαι τοῖσ ἱερεῦσιν, εἰ ξυνήσουσιν. "ἀλλὰ περὶ τούτων μὲν ἴσωσ ἂν ἔχοι τι καὶ Σιμμίασ ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐν Αἰγύπτῳ πολλὰ τοῖσ ἱερεῦσι διὰ φιλοσοφίαν συγγενόμενοσ Ἁλιάρτιοι δὲ τὴν μεγάλην ἀφορίαν καὶ τὴν ἐπίβασιν τῆσ λίμνησ οὐκ ἀπὸ· "ταὐτομάτου γενέσθαι νομίζουσιν, ἀλλὰ μήνιμα τοῦ τάφου τοῦτο περιελθεῖν ἀνασχομένουσ ὀρυττόμενον· . "Λακεδαιμονίοισ ἀμήνιτον ἐοίκεν εἶναι τὸ δαιμόνιον, ὡσ προδείκνυσι τὰ σημεῖα περὶ ὧν ἄρτι Λυσανορίδασ ἡμῖν ἐκοινοῦτο·

"καὶ νῦν μὲν ἄπεισιν εἰσ Ἁλίαρτον ἐπιχώσων αὖθισ τὸ σῆμα καὶ χοὰσ ποιησόμενοσ Ἀλκμήνῃ καὶ Ἀλέῳ κατὰ δή τινα χρησμόν, ἀγνοῶν τὸν Ἄλεον ὅστισ ἦν· "ἐπανελθὼν δ’ ἐκεῖθεν οἱο͂́σ ἐστι τὸν Δίρκησ ἀναζητεῖν τάφον, ἄγνωστον ὄντα τοῖσ Θηβαίοισ πλὴν τῶν ἱππαρχηκότων. "ὁ γὰρ ἀπαλλαττόμενοσ τὸν παραλαμβάνοντα τὴν ἀρχὴν μόνοσ ἄγων μόνον ἔδειξε νύκτωρ, καί τινασ ἐπ’ αὐτῷ δράσαντεσ ἀπύρουσ ἱερουργίασ, ὧν τὰ σημεῖα συγχέουσι καὶ ἀφανίζουσιν, ὑπὸ σκότουσ ἀπέρχονται χωρισθέντεσ. "ἐγὼ δὲ τ μέν, ὦ Φειδόλαε, καλῶσ ἐξευρήσειν αὐτοὺσ νομίζω. "φεύγουσι γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν ἱππαρχηκότων νομίμωσ, μᾶλλον δὲ πάντεσ πλὴν Γοργίδου καὶ Πλάτωνοσ, ὧν οὐδ’ ἂν ἐπιχειρήσειαν ἐκπυνθάνεσθαι δεδιότεσ τοὺσ ἄνδρασ· "οἱ δὲ νῦν ἄρχοντεσ ἐν τῇ Καδμείᾳ τὸ δόρυ καὶ τὴν σφραγῖδα παραλαμβάνουσιν οὔτ’είδότεσ οὐδὲν οὔτε" ταῦτα τοῦ Θεοκρίτου λέγοντοσ, ὁ Λεοντίδησ ἐξῄει μετὰ τῶν φίλων·

SEARCH

MENU NAVIGATION