Plutarch, De genio Socratis, section 3

(플루타르코스, De genio Socratis, section 3)

"ὦ Καφεισία, φιλόσοφοσ οὐκ ἔστιν οὐδὲ μετείληφε παιδείασ διαφόρου καὶ περιττῆσ, ὥσπερ Ἐπαμεινώνδασ ὁ σὸσ ἀδελφόσ ἀλλ’ ὁρᾷσ, ὅτι φύσει πρὸσ τὸ καλὸν ὑπὸ τῶν νόμων ἀγόμενοσ τὸν μέγιστον ὑποδύεται κίνδυνον ἑκουσίωσ ὑπὲρ τῆσ πατρίδοσ. "Ἐπαμεινώνδασ δὲ Βοιωτῶν ἁπάντων τῷ πεπαιδεῦσθαι πρὸσ ἀρετὴν ἀξιῶν διαφέρειν, ἀμβλὺσ ἐστι καὶ ἀπρόθυμοσ, τοῦτον ἤ τινα βελτίονα καιρὸν αὑτῷ πεφυκότι καὶ παρεσκευασμένῳ καλῶσ οὕτω χρησόμενοσ. "Θεόκριτε, τὰ δεδογμένα πράττομεν ἡμεῖσ Ἐπαμεινώνδασ δὲ μὴ πείθων, ὡσ οἰέται βέλτιον εἶναι , ταῦτα μὴ πράσσειν , εἰκότωσ ἀντιτείνει πρὸσ ἃ μὴ πέφυκε μηδὲ δοκιμάζει παρακαλούμενοσ.

"οὐδὲ γὰρ ἰατρόν, ἄνευ σιδήρου καὶ πυρὸσ ὑπισχνούμενον τὸ νόσημα παύσειν, εὐγνωμονοίησ ἄν, οἶμαι, τέμνειν ἢ ἀποκάειν βιαζόμενοσ οῦκ οὖν καὶ οὗτοσ δήπου μηδένα τῶν πολιτῶν ἄκριτον, ἀλλὰ καὶ αἳματοσ ἐμφυλίου καὶ σφαγῆσ τὴν πόλιν ἐλευθεροῦσι συναγωνιεῖσθαι προθύμωσ. "ἐπεὶ δ’ οὐ πείθει τοὺσ πολλούσ, ἀλλὰ ταύτην ὡρμήκαμεν τὴν ὁδόν, ἐᾶν αὑτὸν κελεύει φόνου καθαρὸν ὄντα καὶ ἀναίτιον ἐφεστάναι τοῖσ καιροῖσ, μετὰ τοῦ δικαίου καὶ τῷ συμφέροντι προσοισόμενον. "οὐδὲ γὰρ ὁρ́ον ἕξειν τὸ ἔργον, ἀλλὰ Φερένικον μὲν ἴσωσ καὶ Πελοπίδαν ἐπὶ τοὺσ αἰτίουσ μάλιστα τρέψεσθαι καὶ πονηρούσ· "Εὐμολπίδαν δὲ καὶ Σαμίδαν, ἀνθρώπουσ διαπύρουσ πρὸσ ὀργὴν καὶ θυμοειδεῖσ, ἐν νυκτὶ λαβόντασ ἐξουσίαν οὐκ ἀποθήσεσθαι τὰ ξίφη , πρὶν ἐμπλῆσαι τὴν πόλιν ὅλην φόνων καὶ διαφθεῖραι πολλοὺσ τῶν ἰδίᾳ διαφόρων ὄντων.

SEARCH

MENU NAVIGATION