Plutarch, De defectu oraculorum, section 41

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 41)

"ἅμα δ’ ἄν τισ οὐκ ἀλόγωσ καὶ ξηρότητα φαίη μετὰ τῆσ θερμότητοσ ἐγγιγνομένην λεπτύνειν τὸ πνεῦμα καὶ ποιεῖν αἰθερῶδεσ καὶ καθαρόν· "αὑή γάρ ψυχή καθ’ Ἡράκλειτον. "ὑγρότησ δ’ οὐ μόνον ὄψιν ἀμβλύνει καὶ ἀκοήν, ἀλλὰ καὶ κατόπτρων θιγοῦσα καὶ μιχθεῖσα πρὸσ ἀέρα ἀφαιρεῖ τὴν λαμπρότητα καὶ τὸ φέγγοσ. "τοὐναντίον πάλιν αὖ περιψύξει τινὶ καὶ πυκνώσει τοῦ πνεύματοσ οἱο͂ν βαφῇ σιδήρου τὸ προγνωστικὸν μόριον ἐντείνεσθαι καὶ στομοῦσθαι τῆσ ψυχῆσ οὐκ ἀδύνατόν ἐστι. "καὶ μὴν ὡσ κασσίτεροσ μανὸν ὄντα καὶ πολύπορον τὸν χαλκὸν ἐντακεὶσ ἅμα μὲν ἔσφιγξε καὶ κατεπύκνωσεν ἅμα δὲ λαμπρότερον ἀπέδειξε καὶ καθαρώτερον, οὕτωσ οὐδὲν ἀπέχει τὴν μαντικὴν ἀναθυμίασιν οἰκεῖόν τι ταῖσ ψυχαῖσ καὶ συγγενὲσ ἔχουσαν ἀναπληροῦν τὰ μανὰ καὶ συνέχειν ἐναρμόττουσαν. "ἄλλα γὰρ ἄλλοισ οἰκεῖα καὶ πρόσφορα, καθάπερ τῆσ μὲν πορφύρασ ὁ κύαμοσ τῆσ δὲ κρόκου τὸ νίτρον δοκεῖ τὴν βαφὴν ἄγειν μεμιγμένον βύσσῳ δὲ γλαυκῇ κόκκου καταμίσγεται ὡσ Ἐμπεδοκλῆσ εἴρηκε. "περὶ δὲ τοῦ Κύδνου καὶ τῆσ ἱερᾶσ τοῦ Ἀπόλλωνοσ ἐν Ταρσῷ μαχαίρασ, ὦ φίλε Δημήτριε, σοῦ λέγοντοσ ἠκούομεν, ὡσ ὁ Κύδνοσ ἄλλο ἐκκαθαίρει σίδηρον ἐκεῖνον οὔθ’ ὕδωρ ἄλλο τὴν μάχαιραν ἢ ἐκεῖνο· "καθάπερ ἐν Ὀλυμπίᾳ τὴν τέφραν προσπλάττουσι τῷ βωμῷ καὶ περιπηγνύουσιν ἐκ τοῦ Ἀλφειοῦ παραχέοντεσ ὕδωρ, ἑτέρων δὲ πειρώμενοι ποταμῶν οὐδενὶ δύνανται συναγαγεῖν οὐδὲ κολλῆσαι τὴν τέφραν.

SEARCH

MENU NAVIGATION