Plutarch, De defectu oraculorum, section 39

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 39)

"καὶ μὴν ἀπὸ τύχησ τινόσ, ὦ Ἀμμώνιε, τοῖσ τότε λόγοισ αὐτὸσ ἀρχήν τινα καὶ πάροδον ἐνδέδωκασ. "εἰ γὰρ αἱ διακριθεῖσαι σώματοσ ἢ μὴ μετασχοῦσαι τὸ παράπαν ψυχαὶ δαίμονέσ εἰσι κατὰ σὲ καὶ τὸν θεῖον Ἡσίοδον ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι φύλακεσ θνητῶν ἀνθρώπων διὰ τί τὰσ ἐν τοῖσ σώμασι ψυχὰσ; "ἐκείνησ τῆσ δυνάμεωσ ἀποστεροῦμεν, ᾗ τὰ μέλλοντα καὶ προγιγνώσκειν πεφύκασι καὶ προδηλοῦν οἱ δαίμονεσ; "οὔτε γὰρ δύναμιν οὔτε μέροσ οὐδὲν ἐπιγίγνεσθαι ταῖσ ψυχαῖσ, ὅταν ἀπολίπωσι τὸ σῶμα , μὴ κεκτημέναισ πρότερον εἰκόσ ἐστιν· "ἀλλ’ ἀεὶ μὲν ἔχειν ἔχειν δὲ φαυλότερα τῷ σώματι μεμιγμένασ, καὶ τὰ μὲν ὅλωσ ἄδηλα καὶ κεκρυμμένα τὰ δ’ ἀσθενῆ καὶ ἀμαυρὰ καὶ τοῖσ δι’ ὁμίχλησ ὁρῶσιν ἢ κινουμένοισ ἐν ὑγρῷ παραπλησίωσ δύσεργα καὶ βραδέα, καὶ πολλὴν ποθοῦντα θεραπείαν τοῦ οἰκείου καὶ ἀνάληψιν ἀφαίρεσιν δὲ καὶ κάθαρσιν τοῦ καλύπτοντοσ. "ὥσπερ γὰρ ὁ ἥλιοσ οὐχ ὅταν διαφύγῃ τὰ νέφη γίγνεται λαμπρόσ, ἀλλ’ ἔστι μὲν ἀεὶ φαίνεται δ’ ἡμῖν ἐν ὁμίχλῃ δυσφαὴσ καὶ ἀμαυρόσ· "οὕτωσ ἡ ψυχὴ τὴν μαντικὴν οὐκ ἐπικτᾶται δύναμιν ἐκβᾶσα τοῦ σώματοσ ὥσπερ νέφουσ, ἀλλ’ ἔχουσα καὶ νῦν τυφλοῦται διὰ τὴν πρὸσ τὸ θνητὸν ἀνάμιξιν αὐτῆσ καὶ σύγχυσιν. "οὐ δεῖ δὲ θαυμάζειν οὐδ’ ἀπιστεῖν ὁρῶντασ, εἰ μηδὲν ἄλλο, τῆσ ψυχῆσ τὴν ἀντίστροφον τῇ μαντικῇ δύναμιν, ἣν μνήμην καλοῦμεν, ἡλίκον ἔργον ἀποδείκνυται τῷ σῴζειν τὰ παρῳχημένα καὶ φυλάττειν, μᾶλλον δὲ τὰ μηδὲ ὄντα· "τῶν γὰρ γεγονότων οὐδὲν ἔστιν οὐδ’ ὑφέστηκεν, ἀλλ’ ἅμα γίγνεται πάντα καὶ φθείρεται, καὶ πράξεισ καὶ λόγοι καὶ παθήματα, τοῦ χρόνου καθάπερ ῥεύματοσ ἕκαστα παραφέροντοσ αὕτη δὲ τῆσ ψυχῆσ ἡ δύναμισ οὐκ οἶδ’ ὅντινα τρόπον ἀντιλαμβανομένη τοῖσ μὴ παροῦσι φαντασίαν καὶ οὐσίαν περιτίθησιν. "ὁ μὲν γὰρ Θεσσαλοῖσ περὶ Ἄρνησ δοθεὶσ χρησμὸσ ἐκέλευε φράζειν κωφοῦ τ’ ἀκοὴν τυφλοῖό τε δέρξιν ἡ δὲ μνήμη καὶ κωφῶν πραγμάτων ἀκοὴ καὶ τυφλῶν ὄψισ ἡμῖν ἐστιν. "ὅθεν, ὡσ ἔφην, οὐκ ἔστι θαυμαστόν, εἰ κρατοῦσα τῶν μηκέτ’ ὄντων προλαμβάνει πολλὰ τῶν μηδέπω γεγονότων· "ταῦτα γὰρ αὐτῇ μᾶλλον προσήκει καὶ τούτοισ συμπαθήσ ἐστι· "καὶ γὰρ ἐπιβάλλεται καὶ προτίθεται πρὸσ τὰ μέλλοντα καὶ παρῳχημένων καὶ τέλοσ ἐχόντων ἀπήλλακται πλὴν τοῦ μνημονεύειν.

SEARCH

MENU NAVIGATION