Plutarch, De defectu oraculorum, section 35

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 35)

"οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἔστω παραμυθία τοῦ θαυμάζοντοσ, εἰ τὴν ἐν γενέσει καὶ μεταβολῇ φύσιν εἰσ γένη τοσαῦτα διαιροῦμεν. "ἐκεῖνο δ’ ἤδη σκοπεῖτε κοινῇ προσέχοντεσ, ὅτι τῶν ἀνωτάτω ἀρχῶν, λέγω δὲ τοῦ ἑνὸσ καὶ τῆσ ἀορίστου δυάδοσ, ἡ μὲν ἀμορφίασ πάσησ στοιχεῖον οὖσα καὶ ἀταξίασ ἀπειρία κέκληται ἡ δ’ τοῦ ἑνὸσ φύσισ ὁρίζουσα καὶ καταλαμβάνουσα τῆσ ἀπειρίασ τὸ κενὸν καὶ ἄλογον καὶ ἀόριστον ἔμμορφον παρέχεται, καὶ τὴν ἑπομένην περὶ τὰ αἰσθητὰ δείξει καταγόρευσιν ἁμωσγέπωσ ὑπομένον καὶ δεχόμενον. "αὗται δὲ πρῶτον αἱ ἀρχαὶ περὶ τὸν ἀριθμὸν ἐπιφαίνονται, μᾶλλον δ’ ὅλωσ ἀριθμὸσ οὐκ ἔστι τὸ πλῆθοσ, ἂν μὴ καθάπερ εἶδοσ ὕλησ τὸ ἓν γενόμενον ἐκ τῆσ ἀπειρίασ τοῦ ἀορίστου πῆ μὲν πλεῖον πῆ δ’ ἔλαττον ἀποτέμνηται. "τότε γὰρ ἀριθμὸσ γίγνεται τῶν πληθῶν ἕκαστον ὑπὸ τοῦ ἑνὸσ ὁριζόμενον ἐὰν δ’ ἀναιρεθῇ τὸ ἕν, πάλιν ἡ ἀόριστοσ δυὰσ συγχέασα πᾶν ἄρρυθμον καὶ ἄπειρον καὶ ἄμετρον ἐποίησεν. "ἐπεὶ δὲ τὸ εἶδοσ οὐκ ἀναίρεσίσ ἐστι τῆσ ὕλησ ἀλλὰ μορφὴ καὶ τάξισ ὑποκειμένησ, ἀνάγκη καὶ τῷ ἀριθμῷ τὰσ ἀρχὰσ ἐνυπάρχειν ἀμφοτέρασ, ὅθεν ἡ πρώτη καὶ μεγίστη διαφορὰ καὶ ἀνομοιότησ γέγονεν. "ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἀόριστοσ ἀρχὴ τοῦ ἀρτίου δημιουργὸσ ἡ δὲ βελτίων τοῦ περιττοῦ πρῶτοσ δὲ τῶν ἀρτίων τὰ δύο καὶ τὰ τρία τῶν περιττῶν, ἐξ ὧν τὰ πέντε τῇ μὲν συνθέσει κοινὸσ ὢν ἀμφοῖν ἀριθμὸσ τῇ δὲ δυνάμει γεγονὼσ περιττόσ. ἔδει γάρ, εἰσ πλείονα μέρη τοῦ αἰσθητοῦ καὶ σωματικοῦ μεριζομένου διὰ τὴν σύμφυτον ἀνάγκην τῆσ ἑτερότητοσ, μήτε τὸν πρῶτον ἄρτιον γενέσθαι μήτε τὸν πρῶτον περιττόν, ἀλλὰ τὸν τρίτον ἐκ τούτων ἀποτελούμενον, ὅπωσ ἀπ’ ἀμφοτέρων τῶν ἀρχῶν γένηται, καὶ τῆσ τὸ ἄρτιον δημιουργούσησ καὶ τῆσ τὸ περιττόν· "οὐ γὰρ ἦν οἱο͂́ν τε τῆσ ἑτέρασ ἀπαλλαγῆναι τὴν ἑτέραν· "ἑκατέρα γὰρ ἀρχῆσ; "φύσιν ἔχει καὶ δύναμιν. "ἀμφοτέρων οὖν συνδυαζομένων, ἡ βελτίων κρατήσασα τῆσ ἀοριστίασ διαιρούσησ τὸ σωματικὸν ἐνέστη, καὶ τῆσ ὕλησ ἐν ἀμφοτέροισ διισταμένησ μέσην τὴν μονάδα θεμένη δίχα νεμηθῆναι τὸ πᾶν οὐκ εἰάσεν, ἀλλὰ πλῆθοσ μὲν γέγονε κόσμων ὑπὸ τῆσ ἑτερότητοσ τοῦ ἀορίστου καὶ διαφορᾶσ, περιττὸν δὲ πλῆθοσ ἡ ταὐτοῦ καὶ ὡρισμένου δύναμισ ἀπείργασται, περιττὸν δὲ τοιοῦτον, ὅτι πορρωτέρω τὴν φύσιν ἢ βέλτιον ἔχει προελθεῖν οὐκ εἰάσεν. "εἰ μὲν γὰρ ἀμιγὲσ καὶ καθαρὸν ἦν τὸ ἕν, οὐδ’ ἂν ὅλωσ εἶχεν ἡ ὕλη διάστασιν· "ἐπεὶ δὲ τῷ διαιρετικῷ τῆσ δυάδοσ μέμικται, τομὴν μὲν ἐδέξατο καὶ διαίρεσιν, ἐνταῦθα δ’ ἔστη τῷ περισσῷ τοῦ ἀρτίου κρατηθέντοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION