Plutarch, De defectu oraculorum, section 34

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 34)

"πιθανώτερον οὐδὲν ἔχω λέγειν ἔν γε τῷ παρόντι· "βέλτιον δ’ ἴσωσ ἐστὶν ἰδίασ εὐθύνασ ὑπέχειν δόξησ ἢ ἀλλοτρίασ; ". λέγω τοίνυν αὖθισ ἐξ ἀρχῆσ, ὅτι δυεῖν ὑποκειμένων φύσεων, τῆσ μὲν αἰσθητῆσ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ μεταβόλου καὶ φορητῆσ ἄλλοτ’ ἄλλωσ, ἑτέρασ δ’ ἐν οὐσίᾳ νοητῆσ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτωσ ἐχούσησ, δεινόν ἐστιν, ὦ ἑταῖρε, τὴν μὲν νοητὴν διωρίσθαι καὶ διαφορὰν ἔχειν ἐν ἑαυτῇ, τὴν δὲ σωματικὴν καὶ παθητικὴν εἰ μὴ μίαν τισ ἀπολείπει συμπεφυκυῖαν αὑτῇ καὶ συννεύουσαν ἀλλὰ χωρίζει καὶ διίστησιν, ἀγανακτεῖν καὶ δυσχεραίνειν. "τὰ γὰρ μόνιμα καὶ θεῖα δήπου μᾶλλον αὑτῶν ἔχεσθαι προσήκει καὶ φεύγειν ὡσ ἀνυστόν ἐστι τομὴν ἅπασαν καὶ διάστασιν. "ἀλλὰ καὶ τούτων ἡ τοῦ ἑτέρου δύναμισ ἁπτομένη μείζονασ ἐνείργασται τῶν κατὰ τόπον διαστάσεων τοῖσ νοητοῖσ τὰσ κατὰ λόγον καὶ ἰδέαν ἀνομοιότητασ. "ὅθεν ἐνιστάμενοσ τοῖσ ἓν τὸ πᾶν ἀποφαίνουσιν ὁ Πλάτων, τὸ τ’ ὂν εἶναί φησι καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον, ἐπὶ πᾶσι δὲ κίνησιν καὶ στάσιν. "ὄντων οὖν πέντε τούτων , οὐ θαυμαστὸν ἦν, εἰ τῶν πέντε σωματικῶν στοιχείων ἐκείνων ἕκαστον ἑκάστου μίμημα τῇ φύσει; "καὶ εἴδωλόν ἐστι γεγενημένον οὐκ ἄμικτον οὐδ’ εἰλικρινέσ, ἀλλὰ τῷ μάλιστα μετέχειν ἕκαστον ἑκάστησ δυνάμεωσ. "ὁ μέν γε κύβοσ ἐμφανῶσ στάσεωσ οἰκεῖόν ἐστι σῶμα διὰ τὴν τῶν ἐπιπέδων ἀσφάλειαν καὶ βεβαιότητα· "τῆσ δὲ πυραμίδοσ πᾶσ ἄν τισ τὸ πυροειδὲσ καὶ κινητικὸν ἐν τῇ λεπτότητι τῶν πλευρῶν καὶ τῇ τῶν γωνιῶν ὀξύτητι κατανοήσειεν· "ἡ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου φύσισ, περιληπτικὴ τῶν ἄλλων σχημάτων οὖσα τοῦ ὄντοσ εἰκὼν πρὸσ πᾶν ἂν τὸ σωματικὸν γεγονέναι δόξειε· "τῶν δὲ λοιπῶν δυεῖν τὸ μὲν εἰκοσάεδρον τῆσ τοῦ ἑτέρου τὸ δ’ ὀκτάεδρον μάλιστα τῆσ ταὐτοῦ μετείληχεν ἰδέασ. "διὸ τοῦτο μὲν ἀέρα σχετικὸν οὐσίασ πάσησ ἐν μιᾷ μορφῇ, θάτερον δ’ ὕδωρ ἐπὶ πλεῖστα τῷ κεράννυσθαι γένη ποιοτήτων τρεπόμενον παρεῖχεν. "εἴπερ οὖν ἡ φύσισ ἀπαιτεῖ τὴν ἰσονομίαν ἐν πᾶσι, καὶ κόσμουσ εἰκόσ ἐστι μήτε πλείουσ γεγονέναι μήτ’ ἐλάττουσ τῶν παραδειγμάτων, ὅπωσ ἕκαστον ἐν ἑκάστῳ τάξιν ἡγεμονικὴν ἔχῃ καὶ δύναμιν, ὥσπερ ἐν ταῖσ συστάσεσι τῶν σωμάτων ἔσχηκεν.

SEARCH

MENU NAVIGATION