Plutarch, De defectu oraculorum, section 33

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 33)

καὶ ὁ Ἀμμώνιοσ; "ταῦτα τῷ Θεοδώρῳ καὶ φιλοτίμωσ διαπεπόνηται θαυμάσαιμι δ’ ἄν, εἰ μὴ δόξειε χρῆσθαι λήμμασιν ἀναιρετικοῖσ ἀλλήλων. "ἀξιοῖ γὰρ ἅμα πᾶσι τοῖσ πέντε μὴ γίγνεσθαι τὴν σύστασιν, ἀλλὰ τὸ λεπτότατον ἀεὶ καὶ δι’ ἐλάττονοσ πραγματείασ συνιστάμενον προεκπίπτειν εἰσ γένεσιν. "εἶθ’ ὥσπερ ἀκόλουθον οὐ μαχόμενον τούτῳ τίθησι τὸ μὴ πᾶσαν ὕλην πρῶτον εἰσφέρειν τὸ λεπτότατον καὶ ἁπλούστατον, ἀλλ’ ἐνιαχῆ τὰ ἐμβριθῆ καὶ πολυμερῆ φθάνειν προανίσχοντα ταῖσ γενέσεσιν ἐκ τῆσ ὕλησ. "ἄνευ δὲ τούτου, πέντε σωμάτων πρώτων ὑποκειμένων καὶ διὰ τοῦτο κόσμων λεγομένων εἶναι τοσούτων, πρὸσ μόνα τὰ τέσσαρα τῇ πιθανότητι χρῆται, τὸν δὲ κύβον ὥσπερ ἐν παιδιᾷ ψήφων ὑφῄρηται, μήτ’ αὐτὸν εἰσ ἐκεῖνα μεταβάλλειν πεφυκότα μήτ’ ἐκείνοισ παρέχειν μεταβολὴν εἰσ ἑαυτόν, ἅτε δὴ τῶν τριγώνων οὐχ ὁμογενῶν ὄντων. "ἐκείνοισ μὲν γὰρ ὑπόκειται κοινὸν ἐν πᾶσι τὸ ἡμιτρίγωνον, ἐν τούτῳ δ’ ἴδιον μόνῳ τὸ ἰσοσκελέσ, οὐ ποιοῦν πρὸσ ἐκεῖνο σύννευσιν οὐδὲ σύγκρασιν ἑνωτικήν. εἴπερ οὖν πέντε σωμάτων ὄντων καὶ πέντε κόσμων, ἓν ἐν ἑκάστῳ τὴν ἡγεμονίαν ἔχει τῆσ γενέσεωσ, ὅπου γέγονεν ὁ κύβοσ πρῶτοσ, οὐδὲν ἔσται τῶν ἄλλων εἰσ οὐδὲν γὰρ ἐκείνων μεταβάλλειν πέφυκεν. "ἐῶ γάρ, ὅτι καὶ τὸ τοῦ καλουμένου δωδεκαέδρου στοιχεῖον ἄλλο ποιοῦσιν, οὐκ ἐκεῖνο τὸ σκαληνόν, ἐξ οὗ τὴν πυραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον ὁ Πλάτων συνίστησιν. "ἢ ταῦτά σοι διαλυτέον ἢ ἴδιόν τι λεκτέον περὶ τῆσ κοινῆσ ἀπορίασ.

SEARCH

MENU NAVIGATION