Plutarch, De defectu oraculorum, section 32

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 32)

"δοκεῖ Θεόδωροσ ὁ Σολεὺσ οὐ φαύλωσ μετιέναι τὸν λόγον, ἐξηγούμενοσ τὰ μαθηματικὰ τοῦ Πλάτωνοσ. "μέτεισι δ’ οὕτωσ. "πυραμὶσ καὶ ὀκτάεδρον καὶ εἰκοσάεδρον καὶ δωδεκάεδρον, ἃ πρῶτα τίθεται Πλάτων, καλὰ μέν ἐστι πάντα συμμετρίαισ λόγων καὶ ἰσότησι, καὶ κρεῖσσον οὐδὲν αὐτῶν οὐδ’ ὅμοιον ἄλλο συνθεῖναι τῇ φύσει καὶ συναρμόσαι λέλειπται. "μιᾶσ γε μὴν πάντα συστάσεωσ οὐκ εἴληχεν οὐδ’ ὁμοίαν ἔχει τήν γένεσιν, ἀλλὰ λεπτότατον μέν ἐστι καὶ μικρότατον ἡ πυραμίσ, μέγιστον δὲ καὶ πολυμερέστατον τὸ δωδεκάεδρον · "τῶν δὲ λειπομένων δυεῖν τοῦ ὀκταέδρου μεῖζον ἢ διπλάσιον πλήθει τριγώνων τὸ εἰκοσάεδρον, διὸ τὴν γένεσιν ἅμα πάντα λαμβάνειν ἐκ τὴν ὕλησ ἀδύνατόν ἐστι. "τὰ γὰρ λεπτὰ καὶ μικρὰ καὶ ταῖσ κατασκευαῖσ ἁπλούστερα πρῶτα τῷ κινοῦντι καὶ διαπλάττοντι τὴν ὕλην ὑπακούειν ἀνάγκη καὶ συντελεῖσθαι καὶ προϋφίστασθαι τῶν ἁδρομερῶν καὶ πολυσωμάτων καὶ τὴν σύστασιν ἐργωδεστέραν ἐχόντων, ἐξ ὧν τὸ δωδεκάεδρον. "ἕπεται δὲ τούτῳ τὸ μόνον εἶναι σῶμα πρῶτον τὴν πυραμίδα, τῶν δ’ ἄλλων μηδέν, ἀπολειπομένων τῇ φύσει τῆσ γενέσεωσ. "ἔστιν οὖν ἰάμα καὶ ταύτησ τῆσ ἀτοπίασ ἡ τῆσ ὕλησ εἰσ πέντε κόσμουσ διαίρεσισ καὶ διάστασισ. "ὅπου μὲν γὰρ πυραμὶσ ὑπέστησε γὰρ πρῶτον, ὅπου δ’ ὀκτάεδρον, ὅπου δ’ εἰκοσάεδρον. "ἐκ δὲ τοῦ προϋποστάντοσ ἐν ἑκάστῳ τὰ λοιπὰ τὴν γένεσιν ἕξει, κατὰ σύγκρισιν καὶ διάκρισιν μερῶν εἰσ πάντα γιγνομένησ πᾶσι μεταβολῆσ, ὡσ αὐτὸσ ὁ Πλάτων ὑποδείκνυσι διὰ πάντων σχεδὸν ἐπεξιών ἡμῖν δὲ βραχέωσ ἀρκέσει μαθεῖν. ἐπεὶ γὰρ ἀὴρ μὲν σβεννυμένου πυρὸσ ὑφίσταται , καὶ λεπτυνόμενοσ αὖθισ ἐξ αὑτοῦ πῦρ ἀναδίδωσιν, ἐν τοῖσ ἑκατέροισ σπέρμασι τὰ πάθη δεῖ θεᾶσθαι καὶ τὰσ μεταβολάσ. σπέρματα δὲ πυρὸσ μὲν ἡ πυραμίσ, ἐξ εἴκοσι καὶ τεσσάρων πρώτων τριγώνων· "τὸ δ’ ὀκτάεδρον ἀέροσ ἐκ τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ τῶν αὐτῶν γίγνεται. "γίγνεται τοίνυν ἀέροσ μὲν ἓν στοιχεῖον, ἐκ δυεῖν πυρὸσ συγκραθέντων καὶ συστάντων, τὸ δ’ ἀέροσ αὖ κερματιζόμενον εἰσ δύο πυρὸσ διακρίνεται σώματα, συνθλιβόμενον δ’ αὖθισ αὑτῷ καὶ συμπῖπτον εἰσ ὕδατοσ ἰδέαν ἄπεισιν. "ὥστε πανταχοῦ τὸ προϋφιστάμενον ἀεὶ πᾶσι τοῖσ ἄλλοισ εὐπόρωσ παρέχειν τὴν γένεσιν ἐκ τῆσ μεταβολῆσ· "καὶ μὴ μόνον ἓν εἶναι πρῶτον, ἑτέρου δ’ ἐν ἑτέρῳ συστήματι κίνησιν ἀρχηγὸν καὶ προληπτικὴν ἐσ γένεσιν ἔχοντοσ πᾶσι τηρεῖσθαι τὴν ὁμωνυμίαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION