Plutarch, De defectu oraculorum, section 28

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 28)

"ὃν μὲν γὰρ ἔξω τοῦ κόσμου λίθον ὑποτίθενταί τινεσ οὔτε μονῆσ εὐπόρωσ παρέχει νόησιν οὔτε κινήσεωσ. "πῶσ γὰρ ἢ μενεῖ βάροσ ἔχων ἢ κινήσεται πρὸσ τὸν κόσμον, ὥσπερ τὰ λοιπὰ βάρη, μήτε μέροσ ὢν αὐτοῦ μήτε συντεταγμένοσ εἰσ τὴν οὐσίαν; "γῆν δ’ ἐν ἑτέρῳ κόσμῳ περιεχομένην καὶ συνδεδεμένην οὐκ ἔδει διαπορεῖν ὅπωσ οὐκ ἐνταῦθα μεταχωρεῖ διὰ βάροσ ἀπορραγεῖσα τοῦ ὅλου, τὴν φύσιν ὁρῶντασ καὶ τὸν τόνον ὑφ’ οὗ συνέχεται τῶν μερῶν ἕκαστον. "ἐπεὶ μὴ πρὸσ τὸν κόσμον ἀλλ’ ἐκτὸσ αὐτοῦ τὸ κάτω καὶ ἄνω λαμβάνοντεσ, ἐν ταῖσ αὐταῖσ ἀπορίαισ Ἐπικούρῳ γενησόμεθα κινοῦντι τὰσ ἀτόμουσ ἁπάσασ εἰσ τοὺσ ὑπὸ πόδασ τόπουσ, ὥσπερ ἢ τοῦ κενοῦ πόδασ ἔχοντοσ ἢ τῆσ ἀπειρίασ ἐν αὑτῇ κάτω τε καὶ ἄνω νοῆσαι διδούσησ, διὸ καὶ Χρύσιππον ἔστι θαυμάζειν, μᾶλλον δ’ ὅλωσ διαπορεῖν, ὅ τι δὴ παθὼν τὸν κόσμον ἐν μέσῳ φησὶν ἱδρῦσθαι, καὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τὸν μέσον τόπον ἀιδίωσ κατειληφυῖαν, οὐχ ἥκιστα τούτῳ συνείργεσθαι πρὸσ διαμονὴν καὶ οἱονεὶ ἀφθαρσίαν. "ταυτὶ γὰρ ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ Δυνατῶν λέγει, μέσον τε τοῦ ἀπείρου τόπον οὐκ ὀρθῶσ ὀνειρώττων ἀτοπωτέραν τε τῆσ διαμονῆσ τοῦ κόσμου τῷ ἀνυπάρκτῳ μέσῳ τὴν αἰτίαν ὑποτιθείσ· "καὶ ταῦτα πολλάκισ εἰρηκὼσ ἑτέροισ, ὅτι ταῖσ εἰσ τὸ αὑτῆσ μέσον ἡ οὐσία καὶ ταῖσ ἀπὸ τοῦ αὑτῆσ μέσου διοικεῖται καὶ συνέχεται κινήσεσι.

SEARCH

MENU NAVIGATION