Plutarch, De defectu oraculorum, section 20

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 20)

"μοι δοκεῖ Θεόφραστοσ ἀποφήνασθαι τί γὰρ κωλύει φωνὴν δέξασθαι σεμνὴν καὶ φιλοσοφωτάτην; "καὶ γὰρ ἀθετουμένη πολλὰ τῶν ἐνδεχομένων ἀποδειχθῆναι δὲ μὴ δυναμένων ἀναιρεῖ, καὶ τιθεμένη πολλὰ συνεφέλκεται τῶν ἀδυνάτων καὶ ἀνυπάρκτων. "ὃ μέντοι μόνον ἀκήκοα τῶν Ἐπικουρείων λεγόντων πρὸσ τοὺσ εἰσαγομένουσ ὑπ’ Ἐμπεδοκλέουσ δαίμονασ, ὡσ οὐ δυνατὸν εἶναι φαύλουσ καὶ ἁμαρτητικοὺσ ὄντασ μακαρίουσ καὶ μακραίωνασ εἶναι, πολλὴν τυφλότητα τῆσ κακίασ ἐχούσησ καὶ τὸ περιπτωτικὸν τοῖσ ἀναιρετικοῖσ, εὐήθέσ ἐστιν. "οὕτω γὰρ Ἐπίκουρόσ τε χείρων Γοργίου φανεῖται τοῦ σοφιστοῦ καὶ Μητρόδωροσ Ἀλέξιδοσ τοῦ κωμῳδοποιοῦ. διπλάσιον γὰρ οὗτοσ ἔζησε τοῦ Μητροδώρου, Ἐπικούρου δ’ ἐκεῖνοσ πλέον ἢ ἐπίτριτον. "ἄλλωσ γὰρ ἰσχυρὸν ἀρετὴν καὶ κακίαν ἀσθενὲσ λέγομεν, οὐ πρὸσ διαμονὴν καὶ διάλυσιν σώματοσ· "ἐπεὶ καὶ τῶν θηρίων πολλὰ μὲν δυσκίνητα καὶ νωθρὰ, ταῖσ ψυχαῖσ ὄντα πολλὰ δ’ ἀκόλαστα καὶ ἄτακτα τῶν συνετῶν καὶ πανούργων χρόνουσ ζῇ μακροτέρουσ. "ὅθεν οὐκ εὖ τῷ θεῷ τὴν ἀιδιότητα ποιοῦσιν ἐκ φυλακῆσ καὶ διακρούσεωσ τῶν ἀναιρετικῶν. ἔδει γὰρ ἐν τῇ φύσει τοῦ μακαρίου τὸ ἀπαθὲσ καὶ ἄφθαρτον εἶναι, μηδεμιᾶσ πραγματείασ δεόμενον. "ἀλλ’ ἴσωσ τὸ λέγειν πρὸσ μὴ παρόντασ οὐκ εὔγνωμον φαίνεται. "πάλιν οὖν ὁ Κλεόμβροτοσ ἡμῖν ὃν ἄρτι περὶ τῆσ· "μεταστάσεωσ καὶ φυγῆσ τῶν δαιμονίων ἀφῆκε λόγον ἀναλαβεῖν δίκαιόσ ἐστι.

SEARCH

MENU NAVIGATION