Plutarch, De defectu oraculorum, section 16

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 16)

"τῶν βεβήλων καὶ ἀμυήτων καὶ περὶ θεῶν δόξασ ἀσυγκράτουσ ἡμῖν ἐχόντων πάρεστιν · "αὐτοὶ δὲ παραφυλάττωμεν αὑτούσ, ὦ Φίλιππε, μὴ λάθωμεν ἀτόπουσ ὑποθέσεισ καὶ μεγάλασ τῷ λόγῳ διδόντεσ. "μὴ θεοὺσ οἷσ ἀπηλλάχθαι τῶν περὶ γῆν προσῆκόν ἐστιν, ἀλλὰ δαίμονασ ὑπηρέτασ θεῶν, οὐ δοκεῖ μοι κακῶσ ἀξιοῦσθαι τὸ δὲ τοῖσ δαίμοσι τούτοισ μονονουχὶ δράγδην λαμβάνοντασ ἐκ τῶν ἐπῶν τῶν Ἐμπεδοκλέουσ ἁμαρτίασ καὶ ἄτασ καὶ πλάνασ θεηλάτουσ ἐπιφέρειν, τελευτῶντασ δὲ καὶ θανάτουσ ὥσπερ ἀνθρώπων ὑποτίθεσθαι, θρασύτερον ἡγοῦμαι καὶ βαρβαρικώτερον. ἠρώτησεν οὖν ὁ Κλεόμβροτοσ τὸν Φίλιππον, ὅστισ εἰή καὶ ὁπόθεν ὁ νεανίασ·

"ὦ Ἡρακλέων, ἐν λόγοισ ἀτόποισ γεγονότεσ· "ἀλλ’ οὐκ ἔστι περὶ πραγμάτων μεγάλων μὴ μεγάλαισ προσχρησάμενον ἀρχαῖσ ἐπὶ τὸ εἰκὸσ τῇ δόξῃ προελθεῖν. σὺ δὲ σεαυτὸν λέληθασ ὃ δίδωσ ἀφαιρούμενοσ· "ὁμολογεῖσ γὰρ εἶναι δαίμονασ, τῷ δὲ μὴ φαύλουσ ἀξιοῦν εἶναι μηδὲ θνητοὺσ οὐκέτι δαίμονασ φυλάττεισ· "τίνι γὰρ τῶν θεῶν διαφέρουσιν, εἰ καὶ κατ’ οὐσίαν τὸ ἄφθαρτον καὶ κατ’ ἀρετὴν τὸ ἀπαθὲσ καὶ ἀναμάρτητον ἔχουσι;

SEARCH

MENU NAVIGATION