Plutarch, De defectu oraculorum, section 14

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 14)

"περὶ μὲν οὖν τῶν μυστικῶν, ἐν οἷσ τὰσ μεγίστασ ἐμφάσεισ καὶ διαφάσεισ λαβεῖν ἔστι τῆσ περὶ δαιμόνων ἀληθείασ, εὔστομά μοι κείσθω καθ’ Ἡρόδοτον· "ἑορτὰσ δὲ καὶ θυσίασ, ὥσπερ ἡμέρασ ἀποφράδασ καὶ σκυθρωπάσ, ἐν αἷσ ὠμοφαγίαι καὶ διασπασμοὶ νηστεῖαί τε καὶ κοπετοί, πολλαχοῦ δὲ πάλιν αἰσχρολογίαι πρὸσ ἱεροῖσ μανίαι τ’ ἀλαλαὶ τ’ ὀρινόμεναι ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ, θεῶν μὲν οὐδενὶ δαιμόνων δὲ φαύλων ἀποτροπῆσ ἕνεκα φήσαιμ’ ἂν τελεῖσθαι μειλίχια καὶ παραμύθια. "καὶ τὰσ πάλαι ποιουμένασ ἀνθρωποθυσίασ οὔτε θεοὺσ ἀπαιτεῖν ἢ προσδέχεσθαι πιθανόν ἐστιν, οὔτε μάτην ἂν ἐδέχοντο βασιλεῖσ καὶ στρατηγοὶ παῖδασ αὑτῶν ἐπιδιδόντεσ καὶ καταρχόμενοι καὶ σφάττοντεσ, ἀλλὰ χαλεπῶν καὶ δυστρόπων ὀργὰσ καὶ βαρυθυμίασ ἀφοσιούμενοι καὶ ἀποπιμπλάντεσ ἀλαστόρων ἐνίων δὲ μανικοὺσ καὶ τυραννικοὺσ ἔρωτασ, οὐ δυναμένων οὐδὲ βουλομένων σώμασι καὶ διὰ σωμάτων ὁμιλεῖν. ἀλλ’ ὥσπερ Ἡρακλῆσ Οἰχαλίαν ἐπολιόρκει διὰ παρθένον, οὕτωσ ἰσχυροὶ καὶ βίαιοι δαίμονεσ ἐξαιτούμενοι ψυχὴν ἀνθρωπίνην περιεχομένην σώματι λοιμούσ τε πόλεσι καὶ γῆσ ἀφορίασ ἐπάγουσι καὶ πολέμουσ καὶ στάσεισ ταράττουσιν, ἄχρι οὗ λάβωσι καὶ τύχωσιν οὖ ἐρῶσιν. "ἔνιοι δὲ τοὐναντίον ἔπαθον, ὥσπερ ἐν Κρήτῃ χρόνον συχνὸν διάγων ἔγνων ἄτοπόν τινα τελουμένην ἑορτήν, ἐν ᾗ καὶ εἴδωλον ἀνδρὸσ ἀκέφαλον ἀναδεικνύουσι καὶ λέγουσιν ὡσ οὗτοσ ἦν Μόλοσ ὁ Μηριόνου πατήρ, νύμφῃ δὲ πρὸσ βίαν συγγενόμενοσ ἀκέφαλοσ εὑρεθείη.

SEARCH

MENU NAVIGATION