Plutarch, De defectu oraculorum, section 9

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 9)

"τὸ καὶ ποιεῖν ταυτὶ τὰ μαντεῖα καὶ ἀναιρεῖν τὸν θεόν; εἶπον· "ἀναιρεῖσθαι μὲν γὰρ οὐδὲν αἰτίᾳ θεοῦ φημι μαντεῖον οὐδὲ χρηστήριον· "ἀλλ’ ὥσπερ ἄλλα πολλὰ ποιοῦντοσ ἡμῖν ἐκείνου καὶ παρασκευάζοντοσ, ἐπάγει φθορὰν ἐνίοισ καὶ στέρησιν ἡ φύσισ , μᾶλλον δ’ ἡ ὕλη στέρησισ οὖσα ἀναφεύγει πολλάκισ καὶ ἀναλύει τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τῆσ κρείττονοσ αἰτίασ , οὕτω μαντικῶν οἶμαι δυνάμεων σκοτώσεισ ἑτέρασ καὶ ἀναιρέσεισ εἶναι, πολλὰ καλὰ τοῦ θεοῦ διδόντοσ ἀνθρώποισ ἀθάνατον δὲ μηδέν· "ὥστε θνήσκειν καὶ τὰ θεῶν θεοὺσ δ’ οὒ κατὰ τὸν Σοφοκλέα. τὴν δ’ οὐσίαν αὐτῶν καὶ δύναμιν ἐν τῇ φύσει καὶ τῇ ὕλῃ φασὶ δεῖν ζητεῖν, τῷ θεῷ τῆσ ἀρχῆσ; "ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον φυλαττομένησ. "εὐήθεσ γάρ ἐστι καὶ παιδικὸν κομιδῇ τὸ οἰέσθαι τὸν θεὸν αὐτὸν ὥσπερ τοὺσ ἐγγαστριμύθουσ, Εὐρυκλέασ πάλαι νυνὶ δὲ Πύθωνασ; "προσαγορευομένουσ, ἐνδυόμενον εἰσ τὰ σώματα τῶν προφητῶν ὑποφθέγγεσθαι, τοῖσ ἐκείνων στόμασι καὶ φωναῖσ χρώμενον ὀργάνοισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION