Plutarch, De defectu oraculorum, section 7

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 7)

ὡσ οὖν ἀνεμίχθημεν διακαθεζόμενοι καὶ προύβαλεν εἰσ μέσον ὁ Δημήτριοσ τὸν λόγον, εὐθὺσ ἀναπηδήσασ ὁ· κυνικὸσ Δίδυμοσ , ἐπίκλησιν Πλανητιάδησ, καὶ τῇ βακτηρίᾳ δὶσ ἢ τρὶσ πατάξασ ἀνεβόησεν "ἰοὺ ἰού, δύσκριτον πρᾶγμα καὶ ζητήσεωσ δεόμενον πολλῆσ ἣκετε κομίζοντεσ ἡμῖν. θαυμαστὸν γάρ ἐστιν, εἰ τοσαύτησ κακίασ ὑποκεχυμένησ; "μὴ μόνον, ὡσ προεῖπεν Ἡσίοδοσ, Αἰδὼσ καὶ Νέμεσισ τὸν ἀνθρώπινον βίον ἀπολελοίπασιν, ἀλλὰ καὶ πρόνοια θεῶν συσκευασαμένη τὰ χρηστήρια πανταχόθεν οἴχεται.

"τοὐναντίον δ’ ὑμῖν ἐγὼ προβάλλω διαπορῆσαι, πῶσ οὐχὶ καὶ τότ’ ἀπείρηκεν οὐδ’ Ἡρακλῆσ αὖθισ ἤ τισ ἄλλοσ θεῶν ὑπέσπακε τὸν τρίποδα καταπιμπλάμενον αἰσχρῶν καὶ ἀθέων ἐρωτημάτων, ἃ τῷ θεῷ προβάλλουσιν οἱ μὲν ὡσ σοφιστοῦ διάπειραν λαμβάνοντεσ οἱ δὲ περὶ θησαυρῶν ἢ κληρονομιῶν ἢ γάμων παρανόμων διερωτῶντεσ· "ὥστε κατὰ κράτοσ ἐξελέγχεσθαι τὸν Πυθαγόραν εἰπόντα βελτίστουσ ἑαυτῶν γίγνεσθαι τοὺσ ἀνθρώπουσ, ὅταν πρὸσ τοὺσ θεοὺσ βαδίζωσιν· "οὕτωσ ἄρ’ ἃ καλῶσ εἶχεν, ἀνθρώπου πρεσβυτέρου παρόντοσ, ἀρνεῖσθαι καὶ ἀποκρύπτειν νοσήματα τῆσ ψυχῆσ καὶ πάθη, ταῦτα γυμνὰ καὶ περιφανῆ κομίζουσιν ἐπὶ τὸν θεόν. "ὦ φίλε Πλανητιάδη, παροξύνων τὸν θεόν·

"εὐόργητοσ γάρ ἐστι καὶ πρᾶοσ κατεκρίθη δὲ θνατοῖσ ἀγανώτατοσ ἔμμεν ὥσ φησιν ὁ Πίνδαροσ. "καὶ εἴθ’ ἥλιόσ ἐστιν εἴτε κύριοσ; "ἡλίου καὶ πατὴρ καὶ ἐπέκεινα τοῦ ὁρατοῦ παντόσ, οὐκ εἰκὸσ ἀπαξιοῦν φωνῆσ τοὺσ νῦν ἀνθρώπουσ, οἷσ αἴτιόσ ἐστι γενέσεωσ καὶ τροφῆσ καὶ τοῦ εἶναι καὶ φρονεῖν· "οὐδ’ ἅμα τὴν πρόνοιαν, ὥσπερ εὐγνώμονα μητέρα καὶ χρηστήν, πάντα ποιοῦσαν ἡμῖν καὶ φυλάττουσαν ἐν μόνῃ μνησίκακον εἶναι τῇ μαντικῇ, καὶ ταύτην ἀφαιρεῖσθαι δοῦσαν ἐξ ἀρχῆσ· "ὥσπερ οὐχὶ καὶ τότε πλειόνων ὄντων ἐν πλείοσιν ἀνθρώπων πονηρῶν, ὅτε πολλαχόθεν τῆσ οἰκουμένησ χρηστήρια καθειστήκει. "δεῦρο δὴ πάλιν καθίσασ καὶ πρὸσ τὴν κακίαν, ἣν εἰώθασ ἀεὶ τῷ λόγῳ κολάζειν, Πυθικὰσ ἐκεχειρίασ σπεισάμενοσ, ἑτέραν τινὰ μεθ’ ἡμῶν αἰτίαν ζήτει τῆσ λεγομένησ ἐκλείψεωσ τῶν χρηστηρίων. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτ’ εἰπὼν τοσοῦτο διεπραξάμην, ὅσον ἀπελθεῖν διὰ θυρῶν σιωπῇ τὸν Πλανητιάδην.

SEARCH

MENU NAVIGATION