Plutarch, De defectu oraculorum, section 4

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 4)

"οὐ τῷ ἡλίῳ μόνον εἰπεῖν, ἀλλὰ τῷ οὐρανῷ παντί. συστέλλεσθαι γὰρ ἀνάγκη τὴν ἀπὸ τροπῶν ἐπὶ τροπὰσ πάροδον αὐτοῦ καὶ μὴ διαμένειν τηλικοῦτο μέροσ οὖσαν τοῦ ὁρίζοντοσ ἡλίκον οἱ μαθηματικοὶ λέγουσιν, ἀλλ’ ἐλάττονα γίγνεσθαι, ἀεὶ πρὸσ τὰ βόρεια τῶν νοτίων συναγωγὴν λαμβανόντων, καὶ τὸ θέροσ ἡμῖν βραχύτερον καὶ ψυχροτέραν εἶναι τὴν κρᾶσιν , ἐνδοτέρω κάμπτοντοσ αὐτοῦ καὶ μειζόνων παραλλήλων ἐφαπτομένου τοῖσ τροπικοῖσ σημείοισ· "ἔτι δὲ τοὺσ μὲν ἐν Συήνῃ γνώμονασ ἀσκίουσ μηκέτι φαίνεσθαι περὶ τροπὰσ θερινὰσ πολλοὺσ δὲ ὑποδεδραμηκέναι τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, ἐνίουσ δὲ ψαύειν καὶ συγκεχύσθαι πρὸσ ἀλλήλουσ, τοῦ διαστήματοσ; "ἐκλελοιπότοσ. "εἰ δ’ αὖ φήσουσι τῶν ἄλλων ὁμοίωσ ἐχόντων ἀτακτεῖν ταῖσ κινήσεσι τὸν ἥλιον, οὔτε τὴν μόνον τοῦτον ἐκ τοσούτων ἐπιταχύνουσαν αἰτίαν εἰπεῖν ἕξουσι καὶ τὰ πολλὰ τῶν φαινομένων συνταράξουσι , τὰ δὲ πρὸσ σελήνην καὶ παντάπασιν, ὥστε μὴ δεῖσθαι μέτρων ἐλαίου τὴν διαφορὰν ἐλεγχόντων. "αἱ γὰρ ἐκλείψεισ ἐλέγξουσιν αὐτοῦ τε τῇ σελήνῃ πλεονάκισ ἐπιβάλλοντοσ καὶ τῆσ σελήνησ τῇ τῆσ γῆσ σκιᾷ, τὰ δ’ ἄλλα δῆλα καὶ οὐδὲν δεῖ περαιτέρω τὴν ἀλαζονείαν τοῦ λόγου διελίττειν. "καὶ τὸ μέτρον αὐτὸσ εἶδον· "πολλὰ γὰρ ἐδείκνυσαν τὸ δ’ ἐπέτειον ἀπέδει τῶν παλαιοτάτων οὐκ ὀλίγον. "ἔλαθε παρ’ οἷσ ἄσβεστα θεραπεύεται πυρὰ καὶ σῴζεται χρόνον ἐτῶν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἄπειρον;

"εἰ δ’ οὖν ὑπόθοιτό τισ ἀληθὲσ εἶναι τὸ λεγόμενον, οὐ βέλτιόν ἐστι ψυχρότητασ αἰτιᾶσθαί τινασ καὶ ὑγρότητασ ἀέρων, ὑφ’ ὧν τὸ πῦρ μαραινόμενον εἰκόσ ἐστι μὴ κρατεῖν πολλῆσ μηδὲ δεῖσθαι τροφῆσ, ἢ τοὐναντίον ξηρότητασ καὶ θερμότητασ; "ἤδη γὰρ ἀκήκοα λεγόντων τινῶν περὶ τοῦ πυρόσ, ὡσ ἐν χειμῶνι κάεται βέλτιον ὑπὸ ῥώμησ εἰσ αὑτὸ συστελλόμενον τῇ ψυχρότητι καὶ πυκνούμενον, ἐν δὲ τοῖσ αὐχμοῖσ ἐξασθενεῖ καὶ γίγνεται μανὸν καὶ ἄτονον, κἂν ἐν ἡλίῳ κάηται, χεῖρον ἐργάζεται, καὶ τῆσ ὕλησ ἅπτεται μαλακῶσ καὶ καταναλίσκει βράδιον. "μάλιστα δ’ ἄν τισ εἰσ αὐτὸ τὴν αἰτίαν ἐπανάγοι τοὔλαιον· "οὐ γὰρ ἀπεικὸσ ἐστι πάλαι μὲν ἄτροφον καὶ ὑδατῶδεσ εἶναι, γεννώμενον ἐκ φυτάδοσ νέασ, ὕστερον δὲ πεπτόμενον ἐν τελείοισ καὶ συνιστάμενον ἀπὸ πλήθουσ ἴσου μᾶλον ἰσχύειν καὶ τρέφειν· "βέλτιον, εἰ δεῖ τοῖσ Ἀμμωνίοισ ἀνασῴζειν καίπερ ἄτοπον καὶ ἀλλόκοτον οὖσαν τὴν ὑπόθεσιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION