Plutarch, De animae procreatione in Timaeo, section 8 6:

(플루타르코스, De animae procreatione in Timaeo, section 8 6:)

ταύτῃ τῇ διαφορᾷ καὶ ἀντιθέσει τὸ ἀίδιον αὐτῆσ καὶ τὸ ἀγένητον ἀφῄρηται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION