Plutarch, De Pythiae oraculis, section 28

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 28)

"τὰ δὲ νῦν πράγματα καθεστῶτα, περὶ ὧν ἐρωτῶσι τὸν θεόν, ἀγαπῶ μὲν ἔγωγε καὶ ἀσπάζομαι πολλὴ γὰρ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, πέπαυται δὲ πόλεμοσ, καὶ πλάναι καὶ στάσεισ οὐκ εἰσὶν οὐδὲ τυραννίδεσ, οὐδ’ ἄλλα νοσήματα καὶ κακὰ τῆσ Ἑλλάδοσ ὥσπερ πολυδυνάμων φαρμάκων χρῄζοντα καὶ περιττῶν. ὅπου δὲ ποικίλον οὐδὲν οὐδ’ ἀπόρρητον οὐδὲ δεινόν, ἀλλ’ ἐπὶ πράγμασι μικροῖσ καὶ δημοτικοῖσ ἐρωτήσεισ οἱο͂ν ἐν σχολῇ προτάσεισ εἰ γαμητέον εἰ πλευστέον εἰ δανειστέον τὰ δὲ μέγιστα πόλεων μαντεύματα φορᾶσ καρπῶν πέρι καὶ βοτῶν ἐπιγονῆσ καὶ σωμάτων ὑγιείασ· "ἐνταῦθα περιβάλλειν μέτρα καὶ πλάττειν περιφράσεισ καὶ γλώσσασ ἐπάγειν πύσμασιν ἁπλῆσ καὶ συντόμου δεομένοισ ἀποκρίσεωσ, ἔργον ἐστὶ φιλοτίμου σοφιστοῦ καλλωπίζοντοσ ἐπὶ δόξῃ χρηστήριον. "ἡ δὲ Πυθία καὶ καθ’ αὑτὴν μέν ἐστι γενναία τὸ ἦθοσ, ὅταν δ’ ἐκεῖ κατέλθῃ καὶ γένηται παρὰ τῷ θεῷ, πλέον ἀληθείασ ἢ δόξησ ἐκείνῃ μέλει καὶ ἀνθρώπων ἐπαινούντων ἢ ψεγόντων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION