Plutarch, De Pythiae oraculis, section 26

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 26)

"οὐ τοίνυν θαυμάσαιμ’ ἄν, εἰ διπλόησ τινὸσ ἔδει καὶ περιαγωγῆσ καὶ ἀσαφείασ ἔστιν ὅτε τοῖσ παλαιοῖσ. οὐ γὰρ ὁ δεῖνα μὰ Δία κατέβαινε περὶ ὠνῆσ ἀνδραπόδου χρησόμενοσ οὐδ’ ὁ, δεῖνα περὶ ἐργασίασ, ἀλλὰ πόλεισ μέγα δυνάμεναι καὶ βασιλεῖσ καὶ τύραννοι μέτριον οὐδὲν φρονοῦντεσ ἐνετύγχανον τῷ θεῷ περὶ πραγμάτων οὓσ ἀνιᾶν καὶ παροξύνειν ἀπεχθείᾳ πολλὰ τῶν ἀβουλήτων ἀκούοντασ οὐκ ἐλυσιτέλει τοῖσ περὶ τὸ χρηστήριον. "οὐ πείθεται γὰρ ὁ θεὸσ τῷ Εὐριπίδῃ ὥσπερ νομοθετοῦντι καὶ λέγοντι Φοῖβον ἀνθρώποισ μόνον χρῆν θεσπιῳδεῖν. χρώμενοσ δὲ θνητοῖσ ὑπηρέταισ καὶ προφήταισ, ὧν κήδεσθαι προσήκει καὶ φυλάττειν, ὅπωσ; "ὑπ’ ἀνθρώπων οὐκ ἀπολοῦνται πονηρῶν θεῷ λατρεύοντεσ, ἀφανίζειν μὲν οὐ θέλει τἀληθέσ, παρατρέπων δὲ τὴν δήλωσιν αὐτοῦ καθάπερ αὐγὴν ἐν τῇ ποιητικῇ πολλὰσ; "ἀνακλάσεισ λαμβάνουσαν καὶ πολλαχοῦ περισχιζομένην, ἀφῄρει τὸ ἀντίτυπον αὐτοῦ καὶ σκληρόν. ἐχρῆν δ’ ἄρα καὶ τυράννουσ ἀγνοῆσαι καὶ πολεμίουσ μὴ προαισθέσθαι. "τούτοισ οὖν περιέβαλεν ὑπονοίασ καὶ ἀμφιλογίασ, αἳ πρὸσ ἑτέρουσ ἀποκρύπτουσαι τὸ φραζόμενον, οὐ διέφευγον αὐτοὺσ οὐδὲ παρεκρούοντο τοὺσ δεομένουσ καὶ προσέχοντασ ὅθεν εὐηθέστατόσ ἐστιν ὁ τῶν πραγμάτων ἑτέρων γεγονότων, εἰ μηκέτι τὸν αὐτὸν ἡμῖν τρόπον ἀλλ’ ἕτερον οἰέται δεῖν βοηθεῖν ὁ θεόσ, ἐγκαλῶν καὶ συκοφαντῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION