Plutarch, De Pythiae oraculis, section 25

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 25)

"εὖ γὰρ εἰδέναι χρὴ τὸν θεόν, ὥσ φησι Σοφοκλῆσ, σοφοῖσ μὲν αἰνικτῆρα θεσφάτων ἀεί, σκαιοῖσ δὲ φαῦλον κἀν βραχεῖ διδάσκαλον. "μετὰ δὲ τῆσ σαφηνείασ καὶ ἡ πίστισ οὕτωσ ἐστρέφετο συμμεταβάλλουσα τοῖσ ἄλλοισ πράγμασιν, ὥστε πάλαι μὲν τὸ μὴ σύνηθεσ μηδὲ κοινὸν ἀλλὰ λοξὸν ἀτεχνῶσ καὶ περιπεφρασμένον εἰσ ὑπόνοιαν θειότητοσ. "ἀνάγοντασ ἐκπλήττεσθαι καὶ σέβεσθαι τοὺσ πολλούσ· "ὕστερον δὲ τὸ σαφῶσ καὶ ῥᾳδίωσ, ἕκαστα καὶ μὴ σὺν ὄγκῳ μηδὲ πλάσματι μανθάνειν ἀγαπῶντεσ ᾐτιῶντο τὴν περικειμένην τοῖσ χρησμοῖσ ποίησιν, οὐ μόνον ὡσ ἀντιπράττουσαν τῇ νοήσει πρὸσ τάληθὲσ ἀσάφειάν τε καὶ σκιὰν τῷ φραζομένῳ μιγνύουσαν, ἀλλ’ ἢδη καὶ τὰσ μεταφορὰσ καὶ τὰ αἰνίγματα καὶ τὰσ ἀμφιβολίασ, ὥσπερ μυχοὺσ καὶ καταφυγὰσ ἐνδύεσθαι καὶ ἀναχωρεῖν τῷ πταίοντι πεποιημένασ τῆσ μαντικῆσ , ὑφεωρῶντο. "πολλῶν δ’ ἦν ἀκούειν ὅτι ποιητικοί τινεσ ἄνδρεσ ἐκδεχόμενοι τὰσ φωνὰσ καὶ ὑπολαμβάνοντεσ ἐπικάθηνται περὶ τὸ χρηστήριον, ἔπη καὶ μέτρα καὶ ῥυθμοὺσ οἱο͂ν ἀγγεῖα τοῖσ χρησμοῖσ ἐκ τοῦ προστυχόντοσ περιπλέκοντεσ. "Ὀνομάκριτοι δ’ ἐκεῖνοι καὶ Ἡρόδικοι καὶ Κιναίθωνεσ ὅσην αἰτίαν ἠνέγκαντο τῶν χρησμῶν, ὡσ τραγῳδίαν αὐτοῖσ καὶ ὄγκον οὐδὲν δεομένοισ προσθέντεσ, ἐῶ λέγειν οὐδὲ προσίεμαι τὰσ διαβολάσ. πλείστησ μέντοι ποιητικὴν ἐνέπλησεν ἀδοξίασ τὸ ἀγυρτικὸν καὶ ἀγοραῖον καὶ περὶ τὰ μητρῷα καὶ Σεραπεῖα βωμολοχοῦν καὶ πλανώμενον γένοσ, οἱ μὲν αὐτόθεν οἱ δὲ κατὰ κλῆρον ἔκ τινων γραμματείων χρησμοὺσ περαίνοντεσ οἰκέταισ καὶ γυναίοισ ὑπὸ τῶν μέτρων ἀγομένοισ μάλιστα καὶ τοῦ ποιητικοῦ τῶν ὀνομάτων ὅθεν οὐχ ἥκισθ’ ἡ ποιητικὴ δοκοῦσα κοινὴν ἐμπαρέχειν ἑαυτὴν ἀπατεῶσι καὶ γόησιν ἀνθρώποισ καὶ ψευδομάντεσιν ἐξέπεσε τῆσ ἀληθείασ καὶ τοῦ τρίποδοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION