Plutarch, De Pythiae oraculis, section 23

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 23)

"τί οὖν φήσομεν περὶ τῶν παλαιῶν; "οὐχ ἓν τὰ πλείονα, οἶμαι. "πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ εἴρηται, τὰ πλεῖστα κἀκεῖναι καταλογάδην ἀπεφθέγγοντο. "δεύτερον δὲ καὶ σωμάτων ἤνεγκε κράσεισ καὶ φύσεισ ὁ χρόνοσ ἐκεῖνοσ εὔρουν τι καὶ φορὸν ἐχούσασ πρὸσ ποίησιν, αἷσ εὐθὺσ ἐπεγίγνοντο προθυμίαι καὶ ὁρμαὶ καὶ παρασκευαὶ ψυχῆσ ἑτοιμότητα ποιοῦσαι μικρᾶσ ἔξωθεν ἀρχῆσ καὶ παρατροπῆσ τοῦ φανταστικοῦ δεομένην, ὡσ εὐθὺσ ἕλκεσθαι πρὸσ τὸ οἰκεῖον μόνον, ὡσ λέγει Φιλῖνοσ, ἀστρολόγουσ καὶ φιλοσόφουσ, ἀλλ’ ἐν οἴνῳ τε πολλῷ καὶ πάθει γιγνομένων, οἴκτου τινοσ ὑπορρυέντοσ ἢ χαρᾶσ προσπεσούσησ, ὠλίσθανον εἰσ ἐνῳδὸν γῆρυν ἐρωτικῶν τε κατεπίμπλαντο μέτρων καὶ ᾀσμάτων τὰ συμπόσια καὶ τὰ βιβλία γραμμάτων. "ὁ δ’ Εὐριπίδησ εἰπὼν ὡσ ἔρωσ ποιητὴν διδάσκει, κἂν ἄμουσοσ ᾖ τὸ πρίν ἐνενόησεν, ὅτι ποιητικὴν καὶ μουσικὴν Ἔρωσ δύναμιν οὐκ ἐντίθησιν, ἐνυπάρχουσαν δὲ κινεῖ καὶ ἀναθερμαίνει λανθάνουσαν καὶ ἀργοῦσαν. "ἢ μηδένα νῦν ἐρᾶν, ὦ ξένε, λέγωμεν, ἀλλὰ φροῦδον οἴχεσθαι τὸν ἔρωτα, ὅτι μέτροισ οὐδεὶσ οὐδ’ ᾠδαῖσ ῥίμφα παιδείουσ ὡσ Πίνδαροσ ἔφη τοξεύει μελιγάρεασ ὕμνουσ; "ἀλλ’ ἄτοπον· "ἔρωτεσ γὰρ ἔτι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐπιστρέφονται, ψυχαῖσ δ’ ὁμιλοῦντεσ οὐκ εὐφυῶσ οὐδ’ ἑτοίμωσ πρὸσ μουσικὴν ἐχούσαισ, ἄναυλοι μὲν καὶ ἄλυροι λάλοι δ’ οὐδὲν ἧττόν εἰσι καὶ διάπυροι τῶν παλαιῶν· "ὅτι οὐδ’ ὅσιον εἰπεῖν ἢ καλὸν ὡσ ἀνέραστοσ ἦν ἡ Ἀκαδήμεια καὶ ὁ Σωκράτουσ καὶ Πλάτωνοσ; "χορόσ, ὧν λόγοισ μὲν ἐρωτικοῖσ ἐντυχεῖν ἔστι, ποιήματα δ’ οὐκ ἀπολελοίπασι. "τί δ’ ἀπολείπει τοῦ λέγοντοσ; "ἐρωτικὴν μόνην γεγονέναι Σαπφὼ γυναικῶν ὁ μαντικὴν φάσκων μόνην γεγονέναι Σίβυλλαν καὶ Ἀριστονίκαν καὶ ὅσαι διὰ μέτρων ἐθεμίστευσαν; "ὁ μὲν γὰρ οἶνοσ ὡσ ἔλεγε Χαιρήμων τοῖσ τρόποισ κεράννυται τῶν πινόντων ὁ δὲ μαντικὸσ ἐνθουσιασμόσ, ὥσπερ ὁ ἐρωτικόσ, χρῆται τῇ ὑποκειμένῃ δυνάμει καὶ κινεῖ τῶν δεξαμένων ἕκαστον καθ’ ὃ πέφυκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION