Plutarch, De Pythiae oraculis, section 9

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 9)

τοιαῦτα μὲν ἐγὼ πρὸσ τὸν Βόηθον ἀπεκρινάμην, ὅμοια δὲ περὶ τῶν Σιβυλλείων. ἀφικέσθαι Λαμίασ οὖσαν θυγατέρα τῆσ Ποσειδῶνοσ̓, ὁ μὲν Σαραπίων ἐμνήσθη τῶν ἐπῶν, ἐν οἷσ ὕμνησεν ἑαυτήν, ὡσ οὐδ’ ἀποθανοῦσα λήξει μαντικῆσ· ἀλλ’ αὐτὴ μὲν ἐν τῇ σελήνῃ περίεισι τὸ καλούμενον φαινόμενον γενομένη πρόσωπον, τῷ δ’ ἀέρι τὸ πνεῦμα συγκραθὲν ἐν φήμαισ ἀεὶ φορήσεται καὶ κληδόσιν·

ἐκ δὲ τοῦ σώματοσ μεταβαλόντοσ ἐν τῇ γῇ πόασ;

καὶ ὕλησ ἀναφυομένησ, βοσκήσεται ταύτην ἱερὰ θρέμματα, χρόασ τε παντοδαπὰσ ἴσχοντα καὶ μορφὰσ καὶ ποιότητασ ἐπὶ τῶν σπλάγχνων ἀφ’ ὧν αἱ προδηλώσεισ ἀνθρώποισ τοῦ μέλλοντοσ. ξένου εἰπόντοσ, ὡσ, εἰ καὶ ταῦτα μύθοισ ἐοίκεν, ἀλλὰ ταῖσ γε μαντείαισ ἐπιμαρτυροῦσι πολλαὶ μὲν ἀναστάσεισ καὶ μετοικισμοὶ πόλεων Ἑλληνίδων, πολλαὶ δὲ βαρβαρικῶν στρατιῶν ἐπιφάνειαι καὶ ἀναιρέσεισ ἡγεμονιῶν·

"ταυτὶ δὲ τὰ πρόσφατα καὶ νέα πάθη περί τε Κύμην καὶ Δικαιάρχειαν οὐχ ὑμνούμενα πάλαι καὶ ᾀδόμενα διὰ τῶν Σιβυλλείων ὁ χρόνοσ ὥσπερ ὀφείλων ἀποδέδωκεν, ἐκρήξεισ πυρὸσ ὀρείου καὶ ζέσεισ θαλασσίασ, καὶ πετρῶν καὶ φλεγμονῶν ὑπὸ πνεύματοσ ἀναρρίψεισ, καὶ φθορὰσ πολεων ἅμα τοσούτων καὶ τηλικούτων, ὡσ μεθ’ ἡμέραν ἐπελθοῦσιν ἄγνοιαν εἶναι καὶ ἀσάφειαν ὅπου κατῴκηντο τῆσ χώρασ συγκεχυμένησ;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION