Plutarch, De Pythiae oraculis, section 7

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 7)

"τὸεἰωθὸσ ἀποδέδωκε τῷ τρόπῳ, λόγου περὶ Ἄτησ καὶ ἡδονῆσ παραπεσόντοσ ἀπολαύσασ ἡμεῖσ δ’ ὦ Βόηθε, κἂν ᾖ φαυλότερα τῶν Ὁμήρου ταῦτα τὰ ἔπη, μὴ νομίζωμεν αὐτὰ πεποιηκέναι τὸν θεόν, ἀλλ’ ἐκείνου τὴν ἀρχὴν τῆσ κινήσεωσ ἐνδιδόντοσ, ὡσ ἑκάστη πέφυκε κινεῖσθαι τῶν προφητίδων. "καὶ γὰρ εἰ γράφειν ἔδει μὴ λέγειν τοὺσ· "χρησμούσ, οὐκ ἂν οἶμαι τοῦ θεοῦ τὰ γράμματα νομίζοντεσ ἐψέγομεν, ὅτι λείπεται καλλιγραφίᾳ τῶν βασιλικῶν. οὐ γὰρ ἔστι θεοῦ ἡ γῆρυσ οὐδ’ ὁ φθόγγοσ οὐδ’ ἡ λέξισ οὐδὲ τὸ μέτρον ἀλλὰ τῆσ γυναικόσ· "ἐκεῖνοσ δὲ μόνασ τὰσ φαντασίασ παρίστησι καὶ φῶσ ἐν τῇ ψυχῇ ποιεῖ πρὸσ τὸ μέλλον· "ὁ γὰρ ἐνθουσιασμὸσ; "τοιοῦτόν ἐστι. "καθόλου δ’ εἰπεῖν, ὑμᾶσ τοὺσ τοῦ Ἐπικούρου προφήτασ δῆλοσ γὰρ εἶ καὶ αὐτὸσ ὑποφερόμενοσ οὐκ ἔστι διαφυγεῖν, ἀλλὰ κἀκείνασ αἰτιᾶσθε τὰσ πάλαι προφήτιδασ ὡσ φαύλοισ ποιήμασι χρωμένασ, καὶ τὰσ νῦν καταλογάδην καὶ διὰ τῶν · "ἐπιτυχόντων ὀνομάτων τοὺσ χρησμοὺσ λεγούσασ, ὅπωσ ὑμῖν ἀκεφάλων καὶ λαγαρῶν μέτρων καὶ μειούρων εὐθύνασ μὴ ὑπέχωσι. "ὦ πρὸσ θεῶν, ἀλλὰ διάλυσον ἡμῖν ταύτην τὴν ἀπορίαν κοινὴν οὖσαν. "οὐδεὶσ γὰρ ἔστιν Ἑλλήνων, ὃσ οὐκ αἰτίαν ἐπιζητεῖ καὶ λόγον, πῶσ πέπαυται τὸ μαντεῖον ἔπεσι καὶ λόγοισ χρώμενον. "ὦ παῖ, δοκοῦμεν ἐπηρείᾳ τινὶ τοὺσ περιηγητὰσ ἀφαιρεῖσθαι τὸ οἰκεῖον ἔργον.

"ἐάσον οὖν γενέσθαι τὸ τούτων πρότερον, εἶτα περὶ ὧν βούλει καθ’ ἡσυχίαν διαπορήσεισ" ἤδη δὲ προϊόντεσ ἦμεν κατὰ τὸν Ιἕρωνοσ ἀνδριάντα τοῦ τυράννου·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION