Plutarch, De Pythiae oraculis, section 2

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 2)

φιλ. ἐπέραινον οἱ περιηγηταὶ τὰ συντεταγμένα, μηδὲν ἡμῶν φροντίσαντεσ δεηθέντων ἐπιτεμεῖν τὰσ ῥήσεισ καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἐπιγραμμάτων. μετρίωσ προσήγετο , πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ὡσ ἐοίκε θεατὴν γεγενημένον ἐθαύμαζε δὲ τοῦ χαλκοῦ τὸ ἀνθηρὸν ὡσ οὐ πίνῳ προσεοικὸσ οὐδ’ ἰῷ, βαφῇ δὲ κυάνου στίλβοντοσ, ὥστε καὶ παῖξαί τι πρὸσ; τοὺσ ναυάρχουσ ἁ̓π’ ἐκείνων γὰρ ἦρκται τῆσ θέασ’ οἱο͂ν ἀτεχνῶσ θαλαττίουσ τῇ χρόᾳ καὶ βυθίουσ ἑστῶτασ.

ὥσπερ ἡ λεγομένη τῶν ξιφῶν στόμωσισ ἧσ ἐκλιπούσησ ἐκεχειρίαν ἔσχεν ἔργων πολεμικῶν ὁ χαλκόσ; ’ τὸν μὲν γὰρ Κορίνθιον οὐ τέχνῃ ἀλλὰ συντυχίᾳ τῆσ χρόασ λαβεῖν τὸ κάλλοσ, ἐπινειμαμένου πυρὸσ οἰκίαν ἔχουσάν τι χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, πλεῖστον δὲ χαλκὸν ἀποκείμενον·

ὧν συγχυθέντων καὶ συντακέντων, ὄνομα τοῦ χαλκοῦ τῷ μείζονι τὸ πλῆθοσ παρέσχεν.

"λόγον ἡμεῖσ ἀκηκόαμεν πανουργέστερον·

"ὡσ ἀνὴρ ἐν Κορίνθῳ χαλκοτύποσ, ἐπιτυχὼν θήκῃ χρυσίον ἐχούσῃ πολὺ καὶ δεδοικὼσ φανερὸσ γενέσθαι, κατὰ μικρὸν ἀποκόπτων καὶ ὑπομιγνὺσ ἀτρέμα τῷ χαλκῷ, θαυμαστὴν λαμβάνοντι κρᾶσιν, ἐπίπρασκε πολλοῦ διὰ τὴν χρόαν καὶ τὸ κάλλοσ ἀγαπώμενον. "ἀλλὰ καὶ ταῦτα κἀκεῖνα μῦθόσἐστιν· "ἦν δέ τισ ὡσ ἐοίκε μῖξισ καὶ ἄρτυσισ, ὥσ που καὶ νῦν ἀνακεραννύντεσ ἀργύρῳ χρυσὸν ἰδίαν τινὰ καὶ περιττὴν ἐμοὶ δὲ φαινομένην νοσώδη χλωρότητα καὶ φθορὰν ἀκαλλῆ παρέχουσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION