Plutarch, De Iside et Osiride, section 26 6:

(플루타르코스, De Iside et Osiride, section 26 6:)

ἢ αἰσχρολογίαν ἔχουσιν, οὔτε θεῶν τιμαῖσ οὔτε δαιμόνων οἰέται προσήκειν χρηστῶν, ἀλλ’ εἶναι φύσεισ ἐν τῷ περιέχοντι μεγάλασ μὲν καὶ ἰσχυράσ, δυστρόπουσ δὲ καὶ σκυθρωπάσ, αἳ χαίρουσι τοῖσ τοιούτοισ, καὶ τυγχάνουσαι πρὸσ οὐθὲν ἄλλο χεῖρον τρέπονται·

SEARCH

MENU NAVIGATION