Plutarch, chapter 1

(플루타르코스, chapter 1)

Μᾶρκοσ δὲ Κράσσοσ ἦν τιμητικοῦ καὶ θριαμβικοῦ πατρόσ, ἐτράφη δ’ ἐν οἰκίᾳ μικρᾷ μετὰ δυοῖν ἀδελφῶν. καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτοῦ γυναῖκεσ ἦσαν ἔτι τῶν γονέων ζώντων, καὶ πάντεσ ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐφοίτων τράπεζαν, ὅθεν οὐχ ἥκιστα δοκεῖ καὶ διὰ τοῦτο σώφρων καὶ μέτριοσ γενέσθαι περὶ τὴν δίαιταν. ἀποθανόντοσ δὲ τοῦ ἑτέρου τῶν ἀδελφῶν τῇ γυναικὶ συνῴκησε καὶ τοὺσ παῖδασ ἐξ ἐκείνησ ἔσχεν, οὐδενὸσ ἧττον καὶ περὶ ταῦτα Ῥωμαίων εὔτακτοσ γενόμενοσ, καίτοι προϊὼν καθ’ ἡλικίαν αἰτίαν ἔσχε Λικιννίᾳ συνιέναι τῶν Ἑστιάδων μιᾷ παρθένων· καὶ δίκην ἔφυγεν ἡ Λικιννία Πλωτίου τινὸσ διώκοντοσ.

ἦν δὲ προάστειον αὐτῇ καλόν, ὃ βουλόμενοσ λαβεῖν ὀλίγησ τιμῆσ ὁ Κράσσοσ καὶ διὰ τοῦτο προσκείμενοσ ἀεὶ τῇ γυναικὶ καὶ θεραπεύων, εἰσ τὴν ὑποψίαν ἐκείνην ἐνέπεσε καὶ τρόπον τινὰ τῇ φιλοπλουτίᾳ τὴν αἰτίαν τῆσ φθορᾶσ ἀπολυσάμενοσ ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφείθη, τὴν δὲ Λικιννίαν οὐκ ἀνῆκε πρότερον ἢ τοῦ κτήματοσ κρατῆσαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION