Plutarch, Comparison of Solon and Publicola, chapter 4 2:

(플루타르코스, Comparison of Solon and Publicola, chapter 4 2:)

ὁ δ’ αὐτόθεν ἀναρρίψασ τὸν περὶ τῶν μεγίστων κίνδυνον ἐπανέστη τε Ταρκυνίοισ καὶ τὴν προδοσίαν ἐφώρασε· καὶ τοῦ κολασθῆναι καὶ μὴ διαφυγεῖν τοὺσ πονηροὺσ αἰτιώτατοσ γενόμενοσ οὐ τὰ σώματα μόνον τῶν τυράννων ἐξέβαλε τῆσ πόλεωσ, ἀλλὰ καὶ τὰσ ἐλπίδασ ἐξέκοψεν. οὕτω δὲ τοῖσ δεχομένοισ πράγμασιν ἀγῶνα καὶ θυμὸν καὶ ἀντίταξιν ἐρρωμένωσ καὶ ἀτενῶσ ἀπαντήσασ, ἔτι βέλτιον ἐχρήσατο τοῖσ ὁμιλίασ ἀπολέμου καὶ πειθοῦσ ὑπεικούσησ δεομένοισ, Πορσίναν ἄμαχον ἄνδρα καὶ φοβερὸν ἐμμελῶσ προσαγαγόμενοσ καὶ μεταστήσασ εἰσ φιλίαν.

상위

Plutarch (플루타르코스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION