Plutarch, Comparison of Solon and Publicola, chapter 1

(플루타르코스, Comparison of Solon and Publicola, chapter 1)

ἆρ’ οὖν ἴδιόν τι περὶ ταύτην τὴν σύγκρισιν ὑπάρχει καὶ μὴ πάνυ συμβεβηκὸσ ἑτέρᾳ τῶν ἀναγεγραμμένων, τὸν ἕτερον γεγονέναι μιμητὴν τοῦ ἑτέρου, τὸν ἕτερον δὲ μάρτυν; ὁρ́α γάρ ἣν ὁ Σόλων ἐξήνεγκε περὶ εὐδαιμονίασ ἀπόφασιν πρὸσ Κροῖσον, ὡσ Ποπλικόλᾳ μᾶλλον ἢ Τέλλῳ προσήκει· Τέλλου μὲν γὰρ, ὃν εἶπε γεγονέναι μακαριώτατον δι’ εὐποτμίαν καὶ ἀρετὴν καὶ εὐτεκνίαν, οὔτ’ αὐτὸσ ἐν τοῖσ ποιήμασιν ὡσ ἀνδρὸσ ἀγαθοῦ λόγον ἔσχεν οὔτε παῖδεσ οὔτ’ ἀρχή τισ εἰσ δόξαν ἦλθεν Ποπλικόλασ δὲ καὶ ζῶν ἐπρώτευσε δυνάμει καὶ δόξῃ δι’ ἀρετὴν ’ Ῥωμαίων, καὶ τεθνηκότοσ ἐν τοῖσ ἐπιφανεστάτοισ γένεσι καὶ στέμμασιν ἔτι καθ’ ἡμᾶσ Ποπλικόλαι καὶ Μεσσάλαι καὶ Οὐαλλέριοι δι’ ἐτῶν ἑξακοσίων τῆσ εὐγενείασ τὴν δόξαν ἀναφέρουσι.

καὶ Τέλλοσ μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων ὡσ ἀνὴρ ἀγαθὸσ ἐν τάξει μένων καὶ μαχόμενοσ κατέστρεψε·

Ποπλικόλασ δὲ τοὺσ μὲν πολεμίουσ κτείνασ, ὃ τοῦ πεσεῖν εὐτυχέστερόν ἐστι, τὴν δὲ πατρίδα νικῶσαν ἐπιδὼν δι’ αὐτόν ἄρχοντα καὶ στρατηγοῦντα, τιμηθεὶσ δὲ καὶ θριαμβεύσασ ἔτυχε τῆσ ζηλουμένησ ὑπὸ Σόλωνοσ καὶ μακαριζομένησ τελευτῆσ. ἔτι τοίνυν οἷσ πρὸσ Μίμνερμον ἀντειπὼν περὶ χρόνου ζωῆσ ἐπιπεφώνηκε, μηδέ μοι ἄκλαυστοσ θάνατοσ μόλοι, ἀλλὰ φίλοισι ποιήσαιμι θανὼν ἄλγεα καὶ στοναχάσ ποιεῖ, τελευτήσασ γὰρ οὐ φίλοισ οὐδ’ οἰκείοισ μόνον, ἀλλὰ τῇ πόλει πάσῃ, μυριάσι πολλαῖσ, δάκρυα καὶ πόθον καὶ κατήφειαν ἐφ’ αὑτῷ παρέσχεν αἱ γάρ Ῥωμαίων γυναῖκεσ ἐπένθησαν αὐτόν ὥσπερ υ ἱὸν ἢ ἀδελφὸν ἢ πατέρα κοινὸν ἀποβαλοῦσαι.

ὡσ δίκησ ἐπιούσησ Ποπλικόλᾳ δ’ ὑπῆρχεν οὐ μόνον μὴ κακῶσ πλουτεῖν, ἀλλὰ καὶ καλῶσ ἀναλίσκειν εὖ ποιοῦντι τοὺσ δεομένουσ, ὥστ’ εἰ σοφώτατοσ ἁπάντων ὁ Σόλων, εὐδαιμονέστατοσ ὁ Ποπλικόλασ.

ἃ γὰρ εὔξατο τῶν ἀγαθῶν ἐκεῖνοσ ὡσ μέγιστα καὶ κάλλιστα, ταῦτα καὶ κτήσασθαι Ποπλικόλᾳ καὶ φυλάξαι χρωμένῳ μέχρι τέλουσ ὑπῆρξεν.

상위

Plutarch (플루타르코스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION