Plutarch, Κίμων, chapter 17

(플루타르코스, Κίμων, chapter 17)

ἐπεὶ δὲ βοηθήσασ τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ἀπῄει διὰ Κορίνθου τὴν στρατιὰν ἄγων, ἐνεκάλει Λάχαρτοσ αὐτῷ πρὶν ἐντυχεῖν τοῖσ πολίταισ εἰσαγαγόντι τὸ στράτευμα· καὶ γὰρ θύραν κόψαντασ ἀλλοτρίαν οὐκ εἰσιέναι πρότερον ἢ τὸν κύριον κελεῦσαι. "ὦ Λάχαρτε, τὰσ Κλεωναίων καὶ Μεγαρέων πύλασ κόψαντεσ, ἀλλὰ κατασχίσαντεσ εἰσεβιάσασθε μετὰ τῶν ὅπλων ἀξιοῦντεσ ἀνεῳγέναι πάντα τοῖσ μεῖζον δυναμένοισ. οὕτω μὲν ἐθρασύνατο πρὸσ τὸν Κορίνθιον ἐν δέοντι, καὶ μετὰ τῆσ στρατιᾶσ διεξῆλθεν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τοὺσ Ἀθηναίουσ αὖθισ ἐκάλουν ἐπὶ τοὺσ ἐν Ἰθώμῃ Μεσσηνίουσ καὶ εἵλωτασ, ἐλθόντων δὲ τὴν τόλμαν καὶ τὴν λαμπρότητα δείσαντεσ ἀπεπέμψαντο μόνουσ τῶν συμμάχων ὡσ νεωτεριστάσ.

οἱ δὲ πρὸσ ὀργὴν ἀπελθόντεσ ἤδη τοῖσ λακωνίζουσι φανερῶσ ἐχαλέπαινον, καὶ τὸν Κίμωνα μικρᾶσ ἐπιλαβόμενοι προφάσεωσ ἐξωστράκισαν εἰσ ἔτη δέκα· τοσοῦτον γὰρ ἦν χρόνου τεταγμένον ἅπασι τοῖσ ἐξοστρακιζομένοισ. ἐν δὲ τούτῳ τῶν Λακεδαιμονίων, ὡσ ἐπανήρχοντο Δελφοὺσ ἀπὸ Φωκέων ἐλευθερώσαντεσ, ἐν Τανάγρᾳ καταστρατοπεδευσάντων Ἀθηναῖοι μὲν ἀπήντων διαμαχούμενοι, Κίμων δὲ μετὰ τῶν ὅπλων ἧκεν εἰσ τὴν αὑτοῦ φυλὴν τὴν Οἰνηί̈δα, πρόθυμοσ ὢν ἀμύνεσθαι τοὺσ Λακεδαιμονίουσ μετὰ τῶν πολιτῶν.

ἡ δὲ βουλὴ τῶν πεντακοσίων πυθομένη καὶ φοβηθεῖσα, τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καταβοώντων ὡσ συνταράξαι τὴν φάλαγγα βουλομένου καὶ τῇ πόλει Λακεδαιμονίουσ ἐπαγαγεῖν, ἀπηγόρευσε τοῖσ στρατηγοῖσ μὴ δέχεσθαι τὸν ἄνδρα.

κἀκεῖνοσ μὲν ᾤχετο δεηθεὶσ Εὐθίππου τοῦ Ἀναφλυστίου καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων, ὅσοι μάλιστα τὴν τοῦ λακωνίζειν αἰτίαν ἔσχον, ἐρρωμένωσ ἀγωνίσασθαι πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ καὶ δι’ ἔργων ἀπολύσασθαι τὴν αἰτίαν πρὸσ τοὺσ πολίτασ. οἱ δὲ λαβόντεσ αὐτοῦ τὴν πανοπλίαν εἰσ τὸν λόχον ἔθεντο·

καὶ μετ’ ἀλλήλων συστάντεσ ἐκθύμωσ ἑκατὸν ὄντεσ ἔπεσον, πολὺν αὑτῶν πόθον καὶ μεταμέλειαν ἐφ’ οἷσ ᾐτιάθησαν ἀδίκωσ ἀπολιπόντεσ τοῖσ Ἀθηναίοισ. ὅθεν οὐδὲ τῷ πρὸσ Κίμωνα θυμῷ πολὺν χρόνον ἐνέμειναν, τὰ μέν, ὡσ εἰκόσ, ὧν ἔπαθον εὖ μεμνημένοι, τὰ δὲ τοῦ καιροῦ συλλαμβανομένου. νενικημένοι γὰρ ἐν Τανάγρᾳ μάχῃ μεγάλῃ καὶ προσδοκῶντεσ εἰσ ὡρ́αν ἔτουσ στρατιὰν Πελοποννησίων ἐπ’ αὐτοὺσ ἐκάλουν ἐκ τῆσ φυγῆσ τὸν Κίμωνα·

καὶ κατῆλθε τὸ ψήφισμα γράψαντοσ αὐτῷ Περικλέουσ. οὕτω τότε πολιτικαὶ μὲν ἦσαν αἱ διαφοραί, μέτριοι δ’ οἱ θυμοὶ καὶ πρὸσ τὸ κοινὸν εὐανάκλητοι συμφέρον, ἡ δὲ φιλοτιμία πάντων ἐπικρατοῦσα τῶν παθῶν τοῖσ τῆσ πατρίδοσ ὑπεχώρει καιροῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION