Plutarch, Cicero, chapter 19 1:

(플루타르코스, Cicero, chapter 19 1:)

ἅμα δ’ ἡμέρᾳ βουλὴν ἀθροίσασ εἰσ τὸ τῆσ Ὁμονοίασ ἱερόν ἐξανέγνω τὰ γράμματα καὶ τῶν μηνυτῶν διήκουσεν. ἔφη δὲ καὶ Σιλανὸσ Ιοὔνιοσ ἀκηκοέναι τινὰσ Κεθήγου λέγοντοσ ὡσ ὕπατοί τε τρεῖσ καὶ στρατηγοί τέτταρεσ ἀναιρεῖσθαι μέλλουσι. τοιαῦτα δ’ ἕτερα καὶ Πείσων, ἀνὴρ ὑπατικόσ, εἰσήγγειλε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION