Plutarch, Cato the Younger, chapter 73

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 73)

ἐτελεύτησε δὲ Κάτων ἔτη δυεῖν δέοντα πεντήκοντα βεβιωκώσ. ὁ δὲ υἱὸσ αὐτοῦ ὑπὸ Καίσαροσ μὲν οὐδὲν ἠδικήθη· λέγεται δὲ ῥᾴθυμοσ γενέσθαι καὶ περὶ γυναῖκασ οὐκ ἀνεπίληπτοσ. ἐν δὲ Καππαδοκίᾳ, ξένῳ τινὶ χρησάμενοσ Μαρφαδάτῃ τῶν βασιλικῶν ἔχοντι γύναιον εὐπρεπέσ, καὶ πλείονα παρ’ αὐτοῖσ ἢ καλῶσ εἶχε διατρίβων χρόνον, ἐσκώπτετο τοιαῦτα γραφόντων εἰσ αὐτόν αὔριον Κάτων βαδίζει μετὰ τριάκονθ’ ἡμέρασ· καὶ, Πόρκιοσ καὶ Μαρφαδάτησ, δύο φίλοι, ψυχὴ μία.

Ψυχὴ γὰρ ἐκαλεῖτο τοῦ Μαρφαδάτου τὸ γύναιον, καὶ ἔτι, εὐγενὴσ καὶ λαμπρὸσ ὁ Κάτων βασιλικὴν ψυχὴν ἔχει. ἀλλὰ πᾶσάν γε τὴν τοιαύτην ἐξήλειψε καὶ ἠφάνισε τῷ θανάτῳ δύσκλειαν.

ἀγωνιζόμενοσ γὰρ ἐν Φιλίπποισ πρὸσ Καίσαρα καὶ Ἀντώνιον ὑπὲρ τῆσ ἐλευθερίασ, καὶ κλινομένησ τῆσ φάλαγγοσ οὔτε φυγεῖν οὔτε λαθεῖν ἀξιώσασ, ἀλλὰ προκαλούμενοσ τοὺσ πολεμίουσ ἔμπροσθεν ἑαυτὸν ἐμφανίζων καὶ συνεξορμῶν τοὺσ συμμένοντασ ἔπεσε, θαῦμα τῆσ ἀρετῆσ τοῖσ ἐναντίοισ παρασχών. ἔτι δὲ μᾶλλον ἡ θυγάτηρ τοῦ Κάτωνοσ οὔτε σωφροσύνησ οὔτε ἀνδρείασ ἀπολειφθεῖσα Βρούτῳ γὰρ συνῴκει τῷ κτείναντι Καίσαρα αὐτῆσ τε τῆσ συνωμοσίασ μετέσχε, καὶ προήκατο τὸν βίον ἀξίωσ τῆσ εὐγενείασ καὶ ἀρετῆσ, ὡσ ἐν τοῖσ περὶ Βρούτου γέγραπται.

Στατύλλιοσ δὲ φήσασ μιμεῖσθαι Κάτωνα τότε μὲν ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ἐκωλύθη βουλόμενοσ ἑαυτὸν ἀνελεῖν, ὕστερον δὲ τῷ Βρούτῳ πιστότατον ἑαυτὸν παρασχὼν καὶ χρησιμώτατον ἐν Φιλίπποισ ἀπέθανεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION