Plutarch, Cato the Younger, chapter 70

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 70)

πρὸσ ταῦτά μηθὲν ἀντειπόντεσ οἱ περὶ τὸν Δημήτριον, ἀλλὰ δακρύσαντεσ ὑπεξῆλθον. εἰσπέμπεται δὲ διὰ παιδίου μικροῦ τὸ ἐγχειρίδιον καὶ λαβὼν ἐσπάσατο καὶ κατενόησεν. τὸ μὲν ξίφοσ ἔθηκε, τὸ δὲ βιβλίον αὖθισ ἀνεγίνωσκε, καὶ λέγεται δὶσ ὅλον διεξελθεῖν. εἶτα κοιμηθεὶσ ὕπνον βαθύν, ὥστε τοὺσ ἐκτὸσ αἰσθέσθαι, περὶ μέσασ νύκτασ ἐκάλει τῶν ἀπελευθέρων Κλεάνθην τὸν ἰατρὸν καὶ Βούταν, ᾧ μάλιστα πρὸσ τὰσ πολιτικὰσ πράξεισ ἐχρῆτο.

καὶ τοῦτον μὲν ἐπὶ θάλατταν ἔπεμψεν, ὅπωσ σκεψάμενοσ εἰ πάντεσ ἀνηγμένοι τυγχάνουσι, φράσοι πρὸσ αὐτόν τῷ δὲ ἰατρῷ τὴν χεῖρα φλεγμαίνουσαν ὑπὸ τῆσ πληγῆσ ἣν ἔπληξε τὸν οἰκέτην, ἐπιδῆσαι παρέσχε, καὶ τοῦτ’ ἐποίησεν ἡδίουσ ἅπαντασ, ὡσ ζωτικῶσ ἔχοντοσ αὐτοῦ. μετ’ ὀλίγον δὲ παρῆν ὁ Βούτασ ἀπαγγέλλων τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἀνῆχθαι, Κράσσον δὲ λείπεσθαι ὑπὸ ἀσχολίασ τινόσ, ὅσον δὲ οὔπω καὶ τοῦτον ἐμβαίνειν, πολὺν δὲ χειμῶνα καὶ μέγα πνεῦμα κατέχειν τὴν θάλατταν. τοῦτο ἀκούσασ ὁ Κάτων ἐστέναξεν οἴκτῳ τῶν πλεόντων, καὶ πάλιν ἔπεμψε τὸν Βούταν ἐπὶ θάλατταν, εἴ τισ ἄρα παλινδρομήσασ δέοιτό τινοσ τῶν ἀναγκαίων, ἀπαγγελοῦντα πρὸσ αὐτόν.

ἤδη δὲ ὄρνιθεσ ᾖδον, καὶ μικρὸν αὖθισ κατηνέχθη πρὸσ ὕπνον.

ἐπανελθόντοσ δὲ τοῦ Βούτα καὶ φράσαντοσ πολλὴν ἡσυχίαν περὶ τοὺσ λιμένασ εἶναι, προσέταξεν αὐτῷ τὴν θύραν κλεῖσαι, καὶ καθῆκεν ἑαυτὸν εἰσ τὸ κλινίδιον ὡσ τὸ λοιπὸν ἔτι τῆσ νυκτὸσ ἀναπαυσόμενοσ. ἐξελθόντοσ δὲ τοῦ Βούτα σπασάμενοσ τὸ ξίφοσ ἐώσε μὲν ὑπὸ τὸ στῆθοσ, τῇ δὲ χειρὶ κουφότερον διὰ τὴν φλεγμονὴν χρησάμενοσ οὐκ εὐθὺσ ἀπήλλαξεν ἑαυτόν, ἀλλὰ δυσθανατῶν ἐξέπεσε τῆσ κλίνησ καὶ ψόφον ἐποίησε, καταβαλὼν ἀβάκιόν τι τῶν γεωμετρικῶν παρακείμενον, ὥστε τοὺσ θεράποντασ αἰσθομένουσ ἀναβοῆσαι καὶ τὸν υἱὸν αὐτίκα καὶ τοὺσ φίλουσ ἐπεισελθεῖν.

ἰδόντεσ δὲ πεφυρμένον αἵματι καὶ τῶν ἐντέρων τὰ πολλὰ προπεπτωκότα, ζῶντα δ’ αὐτόν ἔτι καὶ βλέποντα, δεινῶσ μὲν ἅπαντεσ ἔσχον, ὁ δὲ ἰατρὸσ προσελθὼν ἐπειρᾶτο τῶν ἐντέρων ἀτρώτων διαμεινάντων ταῦτά τε καθιστάναι καὶ τὸ τραῦμα διαρράπτειν.

ὡσ οὖν ἀνήνεγκεν ὁ Κάτων καὶ συνεφρόνησε, τὸν μὲν ἰατρὸν ἀπεώσατο, ταῖσ χερσὶ δὲ τὰ ἔντερα σπαράξασ καὶ τὸ τραῦμα ἐπαναρρήξασ ἀπέθανεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION