Plutarch, Cato the Younger, chapter 65

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 65)

τοιαῦτα διαλεχθεὶσ τοῖσ τριακοσίοισ ἀπηλλάττετο· καὶ τραπόμενοσ πρὸσ τοὺσ συγκλητικοὺσ ἐκέλευε μὴ μέλλειν, ἀλλ’ ἑώσ παραμένουσιν οἱ ἱππεῖσ σῴζεσθαι. καὶ τὰσ μὲν ἄλλασ ἀπέκλεισε θύρασ, μιᾷ δὲ τῇ πρὸσ θάλασσαν φερούσῃ τά τε πλοῖα τοῖσ ὑφ’ ἑαυτὸν διένειμε καὶ τάξεωσ ἐπεμελεῖτο, παύων τὰσ ἀδικίασ καὶ διαλύων τοὺσ θορύβουσ, καὶ τοὺσ ἀπόρωσ ἔχοντασ ἐφοδιάζων. "εἶτα θαυμάζομεν ὅπωσ ἀπόλωλε τὰ πράγματα, τήν φιλαρχίαν ὁρῶντεσ ἡμῖν ἐν αὐτῷ τῷ ὀλέθρῳ βεβηκόσι παραμένουσαν;

ἐν τούτῳ δὲ τοὺσ ἱππεῖσ ἀκούσασ ἀπιόντασ ἤδη φέρειν καὶ ἄγειν τὰ τῶν Ἰτυκαίων ὥσπερ λάφυρα, δρόμῳ συνέτεινε πρὸσ αὐτούσ καὶ τοῖσ πρώτοισ ἐντυχὼν ἀφῃρεῖτο, τῶν δὲ ἄλλων ἕκαστοσ ἔφθανε ῥίπτων καὶ κατατιθέμενοσ, πάντεσ δὲ ὑπ’ αἰσχύνησ σιωπῇ καὶ κάτω βλέποντεσ ἀπῄεσαν.

ὁ δὲ Κάτων εἰσ τήν πόλιν τοὺσ Ἰτυκαίουσ συναγαγών ἐδεῖτο περὶ τῶν τριακοσίων, μὴ παροξῦναι Καίσαρα κατ’ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ τήν σωτηρίαν πράττειν ἀλλήλοισ. εἶτα πάλιν τραπόμενοσ πρὸσ τήν θάλατταν ἐπεσκόπει τοὺσ ἐμβαίνοντασ, καὶ τῶν φίλων καὶ ξένων ὅσουσ ἔπεισεν ἠσπάζετο καὶ προὔπεμπε.

τὸν δὲ υἱὸν οὐκ ἔπεισε λαβεῖν πλοῖον, οὐδὲ ᾤετο δεῖν ἀποτρέπειν περιεχόμενον τοῦ πατρόσ, ἦν δέ τισ Στατύλλιοσ, ἀνὴρ τῇ μὲν ἡλικίᾳ, νέοσ, ἰσχυρὸσ δέ τῇ γνώμῃ βουλόμενοσ εἶναι καὶ τοῦ Κάτωνοσ ἀπομι· μεῖσθαι τὴν ἀπάθειαν.

τοῦτον ἠξίου πλεῖν· καὶ γὰρ ἦν καταφανὴσ μισοκαῖσαρ· αὐτὸσ δὲ τοὺσ λοιποὺσ συνεκπέμπων καὶ χρηματίζων τοῖσ δεομένοισ τήν τε νύκτα διέτριβε περὶ ταῦτα καὶ τῆσ ἐπιούσησ ἡμέρασ τὸ πλεῖστον μέροσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION