Plutarch, Cato the Younger, chapter 63

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 63)

ἐν δὲ τούτῳ παρῆν ὁ Ῥούβριοσ σὺν ὀργῇ κατηγορῶν τῶν τριακοσίων ἀκοσμίαν πολλὴν καὶ θόρυβον, ὡσ ἀφισταμένων καὶ διαταραττόντων τὴν πόλιν. ἐφ’ οἷσ οἱ μὲν ἄλλοι παντάπασιν ἀπογνόντεσ ἑαυτῶν εἰσ δάκρυα καὶ ὀδυρμοὺσ ἐξέπεσον, ὁ δὲ Κάτων ἐκείνουσ τε θαρσύνειν ἐπειρᾶτο καὶ πρὸσ τοὺσ τριακοσίουσ ἔπεμψεν ἀναμεῖναι κελεύων. οἱ δὲ ἀπὸ τῶν ἱππέων ἧκον οὐ μέτρια προστάττοντεσ·

ἔφασαν γὰρ οὔτε Ιὄβα δεῖσθαι μισθοδοτοῦντοσ οὔτε Καίσαρα φοβεῖσθαι Κάτωνοσ αὐτῶν ἄρχοντοσ, Ἰτυκαίοισ δέ, Φοίνιξιν ἀνθρώποισ εὐμεταβόλοισ, συγκαθείργνυσθαι δεινὸν εἶναι· καὶ γὰρ εἰ νῦν ἀτρεμοῦσιν, ὅταν Καῖσαρ ἐπίῃ, συνεπιθήσεσθαι καὶ προδώσειν. εἴπερ οὖν δεῖταί τισ αὐτῶν συμπολεμούντων καὶ συμπαρόντων, ἐκβαλὼν ἅπαντασ Ἰτυκαίουσ ἢ διαφθείρασ, οὕτωσ εἰσ πόλιν καθαρὰν πολεμίων καὶ βαρβάρων καλείτω.

ταῦτα ὁ Κάτων ἄγρια μὲν δεινῶσ ἡγεῖτο καὶ βάρβαρα, πρᾴωσ δὲ ἀπεκρίνατο βουλεύσεσθαι μετὰ τῶν τριακοσίων. καὶ παρελθὼν αὖθισ εἰσ τὴν πόλιν ἐνετύγχανε τοῖσ ἀνδράσιν οὐκέτι σκήψεισ οὐδὲ παραγωγὰσ πλασσομένοισ ὑπ’ αἰδοῦσ πρὸσ αὐτόν, ἄντικρυσ δέ χαλεπαίνουσιν εἴ τισ αὐτοὺσ βιάζοιτο πολεμεῖν Καίσαρι μὴ δυναμένουσ μηδὲ βουλομένουσ·

ἔνιοι δὲ καὶ παρεφθέγγοντο περὶ τῶν συγκλητικῶν, ὡσ καθεκτέον ἐν τῇ πόλει Καίσαροσ προσιόντοσ. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὡσ οὐκ ἀκούσασ ὁ Κάτων παρῆκε·

καὶ γὰρ ἦν ὑποκωφότεροσ· ὡσ δέ τισ αὐτῷ προσελθὼν ἀπήγγειλε τοὺσ μὲν ἱππεῖσ ἀπιέναι, φοβηθεὶσ μὴ παντάπασιν οἱ τριακόσιοι κατὰ τῶν συγκλητικῶν ἀπονοηθῶσιν, ἐβάδιζε μετὰ τῶν φίλων ἐξαναστάσ· οἱ δὲ ἰδόντεσ ἄσμενοι προσελαύνοντα καὶ ἐδέξαντο καὶ παρεκάλουν σῴζεσθαι μετ’ αὐτῶν, τότε καὶ δακρῦσαι τὸν Κάτωνά φασιν ὑπὲρ τῶν συγκλητικῶν δεόμενον καὶ προτείνοντα τὰσ χεῖρασ, ἐνίων δὲ καὶ τοὺσ ἵππουσ ἀναστρέφοντα καὶ τῶν ὅπλων ἀντιλαμβανόμενον, μέχρι οὗ κατειργάσατο τὴν γοῦν ἡμέραν ἐκείνην ἐπιμείναντασ ἀσφαλῆ τοῖσ ἀνδράσι φυγὴν παρασχεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION