Plutarch, Cato the Younger, chapter 60

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 60)

τοιαῦτα τοῦ Κάτωνοσ εἰπόντοσ, ἦσαν μὲν οἱ Καὶ τοῖσ λόγοισ ἀγόμενοι πρὸσ τὸ θαρρεῖν, οἱ δὲ πλεῖστοι πρὸσ τὸ ἀδεὲσ Καὶ γενναῖον αὐτοῦ Καὶ φιλάνθρωπον ὀλίγου δεῖν ἐκλαθόμενοι τῶν παρόντων, ὡσ μόνον ὄντα τοῦτον ἀήττητον ἡγεμόνα Καὶ πάσησ κρείττονα τύχησ, ἐδέοντο χρῆσθαι Καὶ σώμασιν αὐτῶν Καὶ χρήμασι Καὶ ὅπλοισ, ὅπωσ αὐτὸσ ἔγνωκε· κρεῖττον γὰρ ἐκείνῳ πειθομένουσ ἀποθανεῖν ἢ σώζεσθαι προδόντασ ἀρετὴν τοσαύτην. εἰπόντοσ δέ τινοσ ὡσ χρὴ ψηφίσασθαι δούλοισ ἐλευθερίαν, Καὶ τῶν πλείστων συνεπαινεσάντων, οὐκ ἔφη τοῦτο ποιήσειν ὁ Κάτων οὐ γὰρ εἶναι νόμιμον οὐδὲ δίκαιον, αὐτῶν μέντοι τῶν δεσποτῶν ἀφιέντων τοὺσ ἐν ἡλικίᾳ δέχ;

εσθαι. γενομένων δὲ πολλῶν ὑποσχέσεων κελεύσασ ἀπογράφεσθαι τὸν βουλόμενον ἀπηλλάττετο, καὶ μετὰ μικρὸν ἧκεν αὐτῷ γράμματα παρὰ Ιὄβα Καὶ Σκηπίωνοσ, Ιὄβα μὲν ἐν ὄρει κεκρυμμένου μετ’ ὀλίγων ἐρωτῶντοσ ὅ τι πράττειν δέδοκται τῷ Κάτωνι· καὶ γὰρ περιμενεῖν Ἰτύκην ἐκλιπόντα Καὶ πολιορκουμένῳ μετὰ στρατιᾶσ ἐπιβοηθήσειν, Σκηπίωνοσ δὲ πρὸσ ἄκρᾳ τινὶ ναυλοχοῦντοσ οὐ πόρρω τῆσ Ἰτύκησ ἐπὶ τοῖσ αὐτοῖσ καραδοκοῦντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION