Plutarch, Cato the Younger, chapter 58

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 58)

ἐπεὶ μέντοι τὴν ἀρχὴν ὁ Σκηπίων παραλαβὼν εὐθὺσ ἐβούλετο Ιὄβᾳ χαριζόμενοσ Ἰτυκαίουσ ἡβηδὸν ἀποκτεῖναι καί κατασκάψαι τὴν πόλιν ὡσ τὰ Καίσαροσ φρονοῦσαν, οὐχ ὑπέμεινεν ὁ Κάτων, ἀλλὰ μαρτυρόμενοσ καί κεκραγὼσ ἐν τῷ συνεδρίῳ καί θεοκλυτῶν μόλισ ἐξείλετο τῆσ ὠμότητοσ αὐτῶν τοὺσ ἀνθρώπουσ· καί τὰ μὲν αὐτῶν δεηθέντων, τὰ δὲ τοῦ Σκηπίωνοσ ἀξιοῦντοσ, ἀνεδέξατο φρουρήσειν τὴν πόλιν, ὡσ μήτε ἄκουσα μήτε ἑκοῦσα Καίσαρι προσγένοιτο.

καί γὰρ ἦν εἰσ ἅπαντα τὸ χωρίον ὠφέλιμον καί διαρκὲσ τοῖσ ἔχουσιν ἔτι δὲ μᾶλλον ὑπὸ τοῦ Κάτωνοσ ἐρρώσθη. καί γὰρ σῖτον εἰσήγαγεν ὑπερβάλλοντα πλήθει καί κατεσκεύαζε τὰ τείχη πύργουσ ἐπαιρόμενοσ καί τάφρουσ ὀχυρὰσ καί χαρακώματα πρὸ τῆσ πόλεωσ βαλλόμενοσ. Ἰτυκαίων δὲ τοὺσ μὲν ἡβῶντασ ἐν τοῖσ χαρακώμασιν ἔταξεν οἰκεῖν, τὰ ὅπλα παραδόντασ αὐτῷ, τοὺσ δὲ ἄλλουσ ἐν τῇ πόλει συνεῖχεν, ἰσχυρῶσ ἐπιμελόμενοσ μὴ ἀδικεῖσθαι μηδὲ πάσχειν κακῶσ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων.

ὅπλα δὲ πολλὰ καί χρήματα καί σῖτον ἐξέπεμψε τοῖσ ἐπὶ στρατοπέδου, καί ὅλωσ εἶχε τοῦ πολέμου τὴν πόλιν ταμιεῖον. ἃ δὲ Πομπηϊῴ συνεβούλευε πρότερον καί τότε Σκηπίωνι, μὴ μάχεσθαι πρὸσ ἄνδρα πολεμιστὴν καί δεινόν, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ χρῆσθαι πᾶσαν ἀκμὴν ᾗ τυραννὶσ ἰσχύει μαραίνοντι, τούτων ὁ Σκηπίων ὑπὸ αὐθαδείασ κατεφρόνει·

καί ποτε τῷ Κάτωνι δειλίαν ὀνειδίζων ἔγραψεν, εἰ μὴ μόνον αὐτὸσ ἀγαπᾷ καθήμενοσ ἐν πόλει καί τείχεσιν, ἀλλὰ μηδὲ ἑτέρουσ ἐᾷ πρὸσ τὸν καιρὸν εὐθαρσῶσ χρῆσθαι τοῖσ λογισμοῖσ. πρὸσ ταῦτα ὁ Κάτων ἀντέγραψεν ὡσ ἕτοιμόσ ἐστιν οὓσ ἤγαγεν αὐτὸσ εἰσ Λιβύην ὁπλίτασ καί ἱππεῖσ παραλαβὼν εἰσ Ἰταλίαν περαιοῦν, καί Καίσαρα μεθιστάναι καί τρέπειν ἀπ’ ἐκείνων πρὸσ αὑτόν, ὡσ δὲ καί τούτων ὁ Σκηπίων κατεγέλα, πάνυ δῆλοσ ἦν ἀχθόμενοσ ὁ Κάτων τῇ παραχωρήσει τῆσ ἀρχῆσ, ὡσ οὔτε τῷ πολέμῳ καλῶσ τὸν Σκηπίωνα χρησόμενον, οὔτε, ἂν παραλόγωσ εὐτυχήσῃ, μέτριον ἐν τῷ κρατεῖν πρὸσ τοὺσ πολίτασ ἐσόμενον.

διὸ καὶ γνώμην εἶχεν ὁ Κάτων, καὶ πρὸσ τοὺσ συνήθεισ ἔλεγεν, οὐ χρηστὰσ μὲν ἐλπίδασ ἔχειν ὑπὲρ τοῦ πολέμου δι’ ἀπειρίαν καί θρασύτητα τῶν ἡγεμόνων, εἰ δ’ οὖν εὐτυχία τισ γένοιτο καί καταλυθείη Καῖσαρ, οὐ μενεῖν ἐν Ῥώμῃ, φεύξεσθαι δὲ τὴν χαλεπότητα καί πικρίαν τοῦ Σκηπίωνοσ, ἤδη τότε δεινὰσ καί ὑπερηφάνουσ ποιουμένου κατὰ πολλῶν ἀπειλάσ.

ἀπέβη δὲ μᾶλλον ἢ προσεδόκα·

καί περὶ ἑσπέραν βαθεῖαν ἧκέ τισ ἀπὸ στρατοπέδου τριταῖοσ ἀγγέλλων ὅτι μάχησ μεγάλησ πρὸσ Θάψῳ γενομένησ διέφθαρται παντάπασι τὰ πράγματα καὶ κρατεῖ Καῖσαρ τῶν στρατοπέδων, Σκηπίων δὲ καί Ιὄβασ σὺν ὀλίγοισ ἐκπεφεύγασιν, ἡ δὲ ἄλλη δύναμισ ἀπόλωλε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION