Plutarch, Cato the Younger, chapter 57

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 57)

τὰ δὲ πράγματα κακῶσ εἶχε τοῖσ περὶ Σκηπίωνα καί Οὐᾶρον, ἐκ διαφορᾶσ καί στάσεωσ ὑποδυομένοισ καί θεραπεύουσι τὸν Ιὄβαν, οὐκ ἀνεκτὸν ὄντα βαρύτητι φρονήματοσ καί ὄγκῳ διὰ πλοῦτον καί δύναμιν ὅσ γε Κάτωνι πρῶτον ἐντυγχάνειν μέλλων μέσον ἔθηκε τὸν ἑαυτοῦ θρόνον τοῦ Σκηπίωνοσ καί τοῦ Κάτωνοσ, ὁ μέντοι Κάτων ὡσ εἶδεν, ἄρασ τὸν ἑαυτοῦ μετέθηκεν ἐπὶ θάτερα, μέσον λαμβάνων τὸν Σκηπίωνα, καίπερ ἐχθρὸν ὄντα καί τι καί βιβλίον ἐκδεδωκότα βλασφημίασ ἔχον τοῦ Κάτωνοσ, εἶτα τοῦτο μὲν εἰσ οὐδένα τίθενται λόγον, εἰ δὲ Φιλόστρατον ἐν Σικελίᾳ μέσον εἶχε περιπατῶν ἐπὶ τιμῇ φιλοσοφίασ, ἐγκαλοῦσι. τότε δ’ οὖν καί τὸν Ιὄβαν ἔπαυσε μονονουχὶ σατράπασ πεποιημένον ἑαυτοῦ τοὺσ περὶ τὸν Σκηπίωνα, κἀκείνουσ διήλλαξεν.

ἀξιούντων δὲ πάντων ἄρχειν αὐτόν, καὶ πρώτων τῶν περὶ Σκηπίωνα καί Οὐᾶρον ἐξισταμένων καί παραδιδόντων τὴν ἡγεμονίαν, οὐκ ἔφη καταλύσειν τοὺσ νόμουσ περὶ ὧν τῷ καταλύοντι πολεμοῦσιν, οὐδὲ ἑαυτὸν ἀντιστράτηγον ὄντα παρόντοσ ἀνθυπάτου προτάξειν.

ἀνθύπατοσ γὰρ ὁ Σκηπίων ἀπεδέδεικτο, καί θάρσοσ εἶχον οἱ πολλοὶ διὰ τοὔνομα, κατορθώσειν ἄρχοντοσ ἐν Λιβύῃ Σκηπίωνοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION