Plutarch, Cato the Younger, chapter 54

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 54)

ἐκπεμφθεὶσ δὲ εἰσ Ἀσίαν, ὡσ τοῖσ ἐκεῖ συνάγουσι πλοῖα καὶ στρατιὰν ὠφέλιμοσ γένοιτο, Σερβιλίαν ἐπηγάγετο τὴν ἀδελφὴν καὶ τὸ Λευκούλλου παιδίον ἐξ ἐκείνησ γεγονόσ, ἠκολούθησε γὰρ αὐτῷ χηρεύουσα, καὶ πολὺ τῶν εἰσ τὸ ἀκόλαστον αὐτῆσ διαβολῶν ἀφεῖλεν ὑποδῦσα τὴν ὑπὸ Κάτωνι φρουρὰν καὶ πλάνην καὶ δίαιταν ἑκουσίωσ, ἀλλ’ ὅ γε Καῖσαρ οὐδὲ τῶν ἐπ’ ἐκείνῃ βλασφημιῶν τοῦ Κάτωνοσ ἐφείσατο. ἔνθα δὴ καὶ μάλιστα τῆσ γνώμησ κατάφωροσ ἔδοξε γεγονέναι Πομπήϊοσ, ὡρ́μησε μὲν γὰρ ἐγχειρίσαι τῷ Κάτωνι τὴν τῶν νεῶν ἡγεμονίαν ἦσαν δὲ πεντακοσίων μὲν οὐκ ἐλάττουσ αἱ μάχιμοι, λιβυρνικὰ δὲ καὶ κατασκοπικὰ καὶ ἄφρακτα παμπληθῆ·

ταχὺ δὲ ἐννοήσασ ἢ διδαχθεὶσ ὑπὸ τῶν φίλων ὡσ ἕν ἐστι κεφάλαιον Κάτωνι πάσησ πολιτείασ ἐλευθερῶσαι τὴν πατρίδα, κἂν γένηται κύριοσ τηλικαύτησ δυνάμεωσ, ἧσ ἂν ἡμέρασ καταγωνίσωνται Καίσαρα, τῆσ αὐτῆσ ἐκείνησ ἀξιώσει καὶ Πομπήϊον τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ τοῖσ νόμοισ ἕπεσθαι, μετέγνω, καίπερ ἤδη διειλεγμένοσ αὐτῷ, καὶ Βύβλον ἀπέδειξε ναύαρχον.

οὐ μὴν ᾔσθετό γε παρὰ τοῦτο τῆσ προθυμίασ τοῦ Κάτωνοσ ἀμβλυτέρασ·

καὶ τελευτῶντα τρέψαντοσ τὸν λόγον εἰσ θεῶν ἀνάκλησιν, ὡσ παρόντων καὶ ἐφορώντων τὸν ὑπὲρ τῆσ πατρίδοσ ἀγῶνα, τηλικοῦτον ἀλαλαγμὸν γενέσθαι καὶ τοσοῦτον κίνημα τῆσ στρατιᾶσ ἐπαρθείσησ ὥστε πάντασ ἐλπίδων μεστοὺσ ἐπὶ τὸν κίνδυνον ὁρμῆσαι τοὺσ ἡγεμόνασ, τρεψαμένων δὲ καὶ κρατησάντων ἀφείλετο τὴν παντελῆ νίκην ὁ Καίσαροσ δαίμων, τῇ Πομπηϊού χρησάμενοσ εὐλαβείᾳ καὶ ἀπιστίᾳ περὶ τὸ εὐτύχημα.

ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖσ περὶ Πομπηϊού γέγραπται.

χαιρόντων δὲ πάντων καὶ μεγαλυνόντων τὸ ἔργον ὁ Κάτων ἀπεδάκρυε τὴν πατρίδα, καὶ τὴν ὀλέθριον καὶ κακοδαίμονα φιλαρχίαν ὠδύρετο, πολλοὺσ καὶ ἀγαθοὺσ ὁρῶν πολίτασ ὑπ’ ἀλλήλων πεπτωκότασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION