Plutarch, Cato the Younger, chapter 52

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 52)

ὡσ δὲ Ἀρίμινον κατείληπτο καὶ Καῖσαρ κατηγγέλλετο μετὰ στρατιᾶσ ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἐνταῦθα δὴ πάντεσ ἐπ’ ἐκεῖνον ἀφεώρων, οἵ τε πολλοὶ καὶ Πομπήϊοσ, ὡσ μόνον μὲν ἐξ ἀρχῆσ προαισθόμενον, πρῶτον δὲ φανερῶσ προειπόντα τὴν Καίσαροσ γνώμην. εἶπεν οὖν ὁ Κάτων· "ἀλλὰ εἴ γε οἷσ ἐγὼ προὔλεγον ἀεὶ καὶ συνεβούλευον ἐπείσθη τισ ὑμῶν, ἄνδρεσ, οὔτ’ ἂν ἕνα ἐφοβεῖσθε νῦν οὔτε ἐν ἑνὶ τὰσ ἐλπίδασ εἴχετε.

Πομπηϊού δὲ εἰπόντοσ μαντικώτερα μὲν εἰρῆσθαι Κάτωνι, φιλικώτερα δὲ αὐτῷ πεπρᾶχθαι, συνεβούλευεν ὁ Κάτων ἑνὶ Πομπηϊῴ τὰ πράγματα τὴν σύγκλητον ἐγχειρίσαι· τῶν γὰρ αὐτῶν εἶναι καὶ ποιεῖν τὰ μεγάλα κακὰ καὶ παύειν. ὁ μὲν οὖν Πομπήϊοσ οὔτε δύναμιν ἔχων ἑτοίμην οὔτε οὓσ κατέλεγε τότε προθύμουσ ὁρῶν ἐξέλιπε τὴν Ῥώμην, ὁ δὲ Κάτων ἕπεσθαι καὶ συμφεύγειν ἐγνωκώσ τὸν μὲν νεώτερον υἱὸν εἰσ Βρεττίουσ ὑπεξέθετο πρὸσ Μουνάτιον, τὸν δὲ πρεσβύτερον εἶχε σὺν ἑαυτῷ.

τῆσ οἰκίασ καὶ τῶν θυγατέρων κηδεμόνοσ δεομένων ἀνέλαβε πάλιν τὴν Μαρκίαν χηρεύουσαν ἐπὶ χρήμασι πολλοῖσ· ὁ γὰρ Ὁρτήσιοσ θνῄσκων ἐκείνην ἀπέλιπε κληρονόμον. εἰσ ὃ δὴ μάλιστα λοιδορούμενοσ ὁ Καῖσαρ τῷ Κάτωνι φιλοπλουτίαν προφέρει καὶ μισθαρνίαν ἐπὶ τῷ γάμῳ.

τί γὰρ ἔδει παραχωρεῖν δεόμενον γυναικόσ ἢ τί μὴ δεόμενον αὖθισ ἀναλαμβάνειν, εἰ μὴ δέλεαρ ἐξ ἀρχῆσ ὑφείθη τὸ γύναιον Ὁρτησίῳ καὶ νέαν ἔχρησεν, ἵνα πλουσίαν ἀπολάβῃ; πρὸσ μὲν οὖν ταῦτα μετρίωσ ἔχει τὸ Εὐριπίδειον ἐκεῖνο· πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ’· ἐν ἀρρήτοισι γὰρ τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, ὦ Ἡράκλεισ· ὅμοιον γάρ ἐστι τῷ Ἡρακλεῖ μαλακίαν ὀνειδίζειν καὶ κατηγορεῖν αἰσχροκέρδειαν Κάτωνοσ, εἰ δὲ ἄλλῃ πη μὴ καλῶσ πέπρακται τὰ περὶ τὸν γάμον, ἐπισκεπτέον.

ἐγγυησάμενοσ γὰρ τὴν Μαρκίαν ὁ Κάτων, καὶ τὸν οἶκον ἐπιτρέψασ ἐκείνῃ καὶ τὰσ θυγατέρασ, αὐτὸσ ἐδίωκε Πομπήϊον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION