Plutarch, Cato the Younger, chapter 51

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 51)

τοῦ δὲ Καίσαροσ ἐμβαλόντοσ εἰσ ἔθνη μάχιμα καὶ παραβόλωσ κρατήσαντοσ, Γερμανοῖσ δὲ καὶ σπονδῶν γενομένων δοκοῦντοσ ἐπιθέσθαι καὶ καταβαλεῖν τριάκοντα μυριάδασ, οἱ μὲν ἄλλοι τὸν δῆμον ἠξίουν εὐαγγέλια θύειν, ὁ δὲ Κάτων ἐκέλευεν ἐκδιδόναι τὸν Καίσαρα τοῖσ παρανομηθεῖσι καὶ μὴ τρέπειν εἰσ αὑτοὺσ μηδὲ ἀναδέχεσθαι τὸ ἄγοσ εἰσ τὴν πόλιν. "θύωμεν, ὅτι τῆσ τοῦ στρατηγοῦ μανίασ καὶ ἀπονοίασ τὴν δίκην εἰσ τοὺσ στρατιώτασ οὐ τρέπουσιν, ἀλλὰ φείδονται τῆσ πόλεωσ.

ἐκ τούτου Καῖσαρ ἐπιστολὴν γράψασ ἀπέστειλεν εἰσ τὴν σύγκλητον· εἰ σωφρονοῦσι, φοβητέον ἐστὶν αὐτοῖσ, οὕτωσ ἐπέστρεψε καὶ παρώξυνεν ὡσ τοὺσ φίλουσ τοῦ Καίσαροσ μετανοεῖν, ὅτι τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντεσ ἐν τῇ βουλῇ καιρὸν τῷ Κάτωνι λόγων δικαίων καὶ κατηγοριῶν ἀληθῶν παρέσχον, Ἐκυρώθη μὲν οὖν οὐδέν, ἀλλ’ ἐλέχθη μόνον ὅτι καλῶσ ἔχει διάδοχον Καίσαρι δοθῆναι.

τῶν δὲ φίλων ἀξιούντων καὶ Πομπήϊον ἐξ ἴσου τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ ἀποδοῦναι τὰσ ἐπαρχίασ ἢ μηδὲ Καίσαρα, νῦν ἐκεῖνα βοῶν ὁ Κάτων ἃ προὔλεγεν αὐτοῖσ ἥκειν, καὶ βιάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἀναφανδὸν ἤδη τῇ δυνάμει χρώμενον ἣν ἔσχεν ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων τὴν πόλιν, ἔξω μὲν οὐδὲν ἐπέραινε, τοῦ δήμου θέλοντοσ ἀεὶ τὸν Καίσαρα μέγιστον εἶναι, τὴν δὲ σύγκλητον εἶχε πειθομένην καὶ φοβουμένην τὸν δῆμον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION