Plutarch, Cato the Younger, chapter 50

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 50)

αἰτιᾶται δὲ Κικέρων ὅτι, τῶν πραγμάτων ἄρχοντοσ τοιούτου δεομένων, οὐκ ἐποιήσατο σπουδὴν οὐδὲ ὑπῆλθεν ὁμιλίᾳ φιλανθρώπῳ τὸν δῆμον, ἀλλὰ καὶ πρὸσ τὸ λοιπὸν ἐξέκαμε καὶ ἀπηγόρευσε, καίτοι τὴν στρατηγίαν αὖθισ ἐξ ὑπαρχῆσ μετελθών. ἔλεγεν οὖν ὁ Κάτων ὅτι τῆσ μὲν στρατηγίασ οὐ κατὰ γνώμην ἐξέπεσε τῶν πολλῶν, ἀλλὰ βιασθέντων ἢ διαφθαρέντων, ἐν δὲ ταῖσ ὑπατικαῖσ ψήφοισ μηδεμιᾶσ κακουργίασ γενομένησ ἔγνω καὶ τῷ δήμῳ προσκεκρουκὼσ διὰ τὸν αὑτοῦ τρόπον, ὃν οὔτε μεταθέσθαι πρὸσ ἑτέρων χάριν οὔτε χρώμενον ὁμοίῳ πάλιν ὅμοια παθεῖν νοῦν ἔχοντοσ ἀνδρόσ ἐστι·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION